Điều Khoản và Điều Kiện

Những Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 và thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện trước đó nào. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số này, có thể được sửa đổi từ thời gian này sang thời gian khác, hoặc bất kỳ quy tắc khác đang hiệu lực, quý khách không nên sử dụng hoặc truy cập Website(s) và Dịch Vụ.

Định Nghĩa

Các điều khoản sau đây là những điều khoản và điều kiện cho việc quý khách sử dụng sảnh cá cược 123DZO, truy cập và tham gia vào bất kỳ dịch vụ “chơi bằng tiền thật” nào được cung cấp bởi Fantasy Hub Ltd (gọi chung là “123DZO”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi” tùy vào bối cảnh) từ thời gian này sang thời gian khác (các “Dịch Vụ”) trên và/hoặc thông qua trang web tại www.123DZO.com, và bất kỳ trang web khác được điều hành bởi Fantasy Hub Ltd (các “Trang Web”). Những điều khoản này được thiết kế để được đọc kết hợp với các quy tắc chơi cụ thể (gọi chung là “Quy Tắc Cá Cược”) nếu có, và bất kỳ điều khoản và điều kiện khác cho việc sử dụng Dịch Vụ, Phần Mềm và quyền truy cập vào Trang Web và Thông Tin bao gồm trong đó (tất cả gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”).

“Cá Cược” hoặc “cược/cược đặt” đối với mục đích của Những Điều Khoản và Điều Kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn việc đặt cược, chơi game và cá cược thực hiện liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào được cung cấp trên Trang Web(s);

“Thiết Bị/Thiết Bị Truy Cập” có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay sử dụng để truy cập và tham gia vào Trang Web(s) và Dịch Vụ;

“Phần Mềm” có nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng nào liên quan đến những điều đó) cần được cài đặt trên Thiết Bị của quý khách để quý khách có thể sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch Vụ với mục đích sử dụng, truy cập và tham gia vào những dịch vụ trước đó trên Trang Web qua Thiết Bị của quý khách; và;

“Nhà Cái Thể Thao” có nghĩa là hệ thống trò chơi trực tuyến có thể truy cập và/hoặc được cung cấp tại phần của Trang Web có tiêu đề “Nhà Cái Thể Thao”, và tất cả các dịch vụ liên quan và các hoạt động chơi game trực tuyến khác liên quan đến đó.

Chấp Nhận

Bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh “Tôi xác nhận rằng tôi đã đủ 18 tuổi và đã đọc và chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện của 123DZO.COM” và bằng cách nhấp vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” tương ứng trong quá trình đăng ký của quý khách, quý khách công nhận và chấp nhận rằng: quý khách đã đọc, hiểu đúng và chấp nhận hoàn toàn những Điều Khoản và Điều Kiện này; và những Điều Khoản và Điều Kiện này tạo thành một thỏa thuận có tính pháp lý (“Thỏa Thuận”) giữa quý khách và 123DZO về việc sử dụng Dịch Vụ. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong những Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không đánh dấu vào ô bên cạnh “Tôi đã đủ 18 tuổi và đã đọc và chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện của 123DZO”, đừng nhấp vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC”, và đừng cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc tải về/cài đặt Phần Mềm.

Sửa Đổi

Chúng tôi giữ quyền duy nhất để sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh những Điều Khoản và Điều Kiện và Quy Tắc Cá Cược (hoặc bất kỳ phần nào của nó) từ thời gian này sang thời gian khác và bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được công bố trên Trang Web(s). Những Điều Khoản và Điều Kiện và Quy Tắc Cá Cược được sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên Trang Web(s). Việc sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch Vụ trên Trang Web(s) và Thiết Bị của chúng tôi sau khi công bố đó đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận và hiểu biết về Điều Khoản và Điều Kiện được sửa đổi hoặc cập nhật và Quy Tắc Cá Cược như được công bố từ thời gian này sang thời gian khác. Quý khách công nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm duy nhất của quý khách để kiểm tra bất kỳ sửa đổi, cập nhật và/hoặc điều chỉnh nào đó. 123DZO có thể, theo quyền quyết định của chúng tôi, thông báo cho quý khách về những cập nhật và điều chỉnh đó. Thông báo như vậy, như có thể được cung cấp bởi 123DZO theo quyền quyết định của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác, sẽ không tạo nên nghĩa vụ đối với 123DZO thông báo cho quý khách về những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh như vậy.

Thông Tin và Tài Sản Trí Tuệ

Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc có sẵn cho quý khách trên hoặc được tạo và/hoặc thu thập bởi Trang Web(s), Dịch Vụ và/hoặc qua Thiết Bị và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và vật liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách trận đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, nội dung video và âm thanh (gọi là “Thông Tin”), thuộc sở hữu của 123DZO và/hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại của quý khách. Ngoại trừ những điều cung cấp một cách rõ ràng bởi Những Điều Khoản và Điều Kiện này, quý khách không thể theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị công khai, thực hiện trước công chúng, bao gồm trong chương trình truyền hình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cấp giấy phép hoặc làm cho Thông Tin có sẵn cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên bất kỳ trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo nào khác, hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông và/hoặc Thiết Bị nào khác mà không có sự đồng thuận bằng văn bản của chúng tôi hoặc trong trường hợp tài liệu của bên thứ ba, không có sự đồng thuận bằng văn bản từ chủ sở hữu quyền sở hữu của tài liệu đó.

Phần Mềm, Dịch Vụ và Thông Tin được cung cấp trên Trang Web(s) và/hoặc qua Thiết Bị được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các quyền, tiêu đề và quyền lợi đối với Phần Mềm, Dịch Vụ và Thông Tin trên Trang Web(s) đều thuộc sở hữu của 123DZO và/hoặc các bên cấp phép của chúng tôi. Quý khách thừa nhận rằng quý khách không có được bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, hoặc bất kỳ giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc sử dụng và truy cập những điều đã nói ở trên được cung cấp trên Trang web và/hoặc thông qua Thiết bị.

Điều Kiện Sử Dụng

Như một điều kiện sử dụng Dịch Vụ, quý khách cam kết và đảm bảo rằng quý khách sẽ không sử dụng hoặc truy cập Trang web(s), Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật pháp dưới bất kỳ luật pháp nào có hiệu lực đối với quý khách hoặc bị cấm và/hoặc vi phạm các Điều kiện và Điều khoản này. Cụ thể (và ngoài những tuyên bố và bảo đảm khác trong các Điều Kiện và Điều Khoản này), quý khách cam kết và đảm bảo khi sử dụng Dịch Vụ như sau:

1. Quý khách không phải là cư dân của Philippines, Hoa Kỳ, Singapore, Iran, Bắc Triều Tiên, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Vương quốc Anh, Đài Loan hoặc bất kỳ khu vực nào khác mà chúng tôi có thể xác định từ thời gian này sang thời gian khác.

2. Quý khách đang hoạt động với tư cách cá nhân và không sử dụng tên người khác.

3. Quý khách không bị hạn chế về khả năng pháp lý.

4. Quý khách không được chẩn đoán hoặc phân loại là người cá cược hoặc nghiện cờ bạc hoặc tự xem mình là người như vậy.

5. Quý khách đủ tuổi (a) 18 hoặc (b) mọi độ tuổi hợp pháp khác hoặc độ tuổi thành niên được xác định bởi bất kỳ luật pháp nào có hiệu lực đối với quý khách, tuổi nào lớn hơn (“Độ tuổi hợp pháp”).

6. Quý khách hoàn toàn nhận thức được về rủi ro của cá cược trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

7. Quý khách không gửi tiền xuất phát từ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp khác.

8. Quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm hoặc không hợp pháp hoặc không được ủy quyền và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của quý khách mở với chúng tôi liên quan đến các hoạt động như vậy và quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Dịch Vụ và tài khoản cá cược của quý khách cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc không hợp pháp nào bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào có hiệu lực đối với quý khách hoặc chúng tôi.

9. Bảo toàn tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của quý khách một cách an toàn, mật và được bảo vệ khỏi truy cập hoặc sử dụng không được ủy quyền và đảm bảo quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo ngay lập tức nếu tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu hoặc số tài khoản của quý khách bị xâm phạm bằng bất kỳ cách nào.

10. Tự chịu trách nhiệm đầy đủ về bất kỳ hoạt động nào xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch Vụ trên và qua Trang Web(s) và/hoặc Thiết Bị dưới tên người dùng, Số tài khoản và mật khẩu, bất kể việc truy cập và/hoặc sử dụng có được ủy quyền hay không, và mọi tổn thất phát sinh do bên thứ ba sử dụng tài khoản sẽ không được hoàn trả bởi chúng tôi. Khách hàng cũng chịu trách nhiệm đầy đủ về việc bên thứ ba sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ điều này; quý khách không sử dụng Dịch vụ, Trang web, Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin bằng bất kỳ cách nào làm ảnh hưởng hoặc có thể làm ảnh hưởng đến sự khả dụng của Dịch vụ và Trang web đối với người dùng khác, và không thực hiện bất kỳ hành động nào làm giảm chất lượng hoạt động của Dịch vụ và Trang web; không tìm kiếm hoặc cố gắng thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác; không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin hoặc dữ liệu nào chứa virus, bị hỏng hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/hoặc Trang web; rằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Thông tin trên thông qua Trang web và/hoặc Thiết bị không bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các luật pháp áp dụng đối với quý khách hoặc các nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho quý khách cá nhân hoặc cho những người ở quốc gia quý khách đang truy cập Trang web hoặc sử dụng Thiết bị; không sử dụng bất kỳ thiết bị, robot, máy quét, phần mềm, chương trình hoặc phương pháp khác (hoặc bất cứ điều gì tương tự) để làm gián đoạn hoặc cố gắng gián đoạn với việc hoạt động bình thường và đúng đắn của Dịch vụ, Thiết bị, Phần mềm, Trang web, Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp tại Trang web và/hoặc qua Thiết bị, và đặc biệt không sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác) được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống, cũng như không âm mưu hoặc cố gắng âm mưu với người chơi khác để lừa đảo 123DZO (hoặc người chơi khác nếu có); không đăng hoặc truyền đến Trang web và/hoặc Thiết bị hoặc bất kỳ người dùng khác nào, bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, làm phiền nhiễu, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, không đứng đắn, khiêu dâm, thô tục, kích động chủ nghĩa sắc tộc hoặc dân tộc, khiêu dâm hoặc thiếu văn hóa, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể tạo ra hoặc khuyến khích hành vi được xem xét là tội phạm, đưa ra trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Rằng quý khách không phải là quan chức, giám đốc, nhân viên, tư vấn, liên kết hoặc đại diện của 123DZO hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến 123DZO, hoặc người thân hoặc người ở cùng với bất kỳ người nào nêu trên; và không can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm, Thiết bị và/hoặc Thông tin của người dùng khác hoặc khởi động và/hoặc tham gia vào cuộc khảo sát, cuộc thi, lá thư chuỗi hoặc đăng/truyền “thư rác”, “rác” hoặc bất kỳ phát tán email không mong muốn nào khác. Không nạp tiền qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà khách hàng không được ủy quyền sử dụng hoặc nhận tiền từ thẻ đó một cách có ý thức hoặc theo bất kỳ cách nào khác kết hợp với một bên thứ ba để làm như vậy. Để bảo vệ sự công bằng trong trò chơi, 123DZO giữ quyền yêu cầu xác nhận từ nhà cung cấp phần mềm cá nhân. Quá trình điều tra không nên kéo dài quá 120 ngày để có kết quả. Nếu quý khách vi phạm các quy tắc hoặc quy định liên quan đến hoạt động cá cược hoặc đánh bài của quý khách, chúng tôi giữ quyền đóng băng và/hoặc đóng tài khoản của quý khách và yêu cầu coi như mất quyền lợi bất kỳ tài khoản/tiền thắng nào và/hoặc đóng tài khoản của quý khách có hoặc không có hoàn trả số dư nào đó.

Đăng ký và Mở Tài Khoản Cá Cược và Thành Viên Để chơi và đặt cược với 123DZO và sử dụng Dịch vụ, quý khách phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và thành viên theo cách được quy định trên Trang web ( “Đơn Đăng ký Thành Viên”). Quý khách đại diện và cam kết rằng tất cả thông tin quý khách cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn Đăng ký Thành Viên là chính xác, đúng và đầy đủ mọi chi tiết, bao gồm tên của quý khách trong Đơn Đăng ký Thành Viên (“Tên”), nguồn tiền (bao gồm các tài khoản ngân hàng và số thẻ tương ứng), bất kỳ địa chỉ email hoặc số điện thoại nào quý khách đã cung cấp và địa chỉ cư trú của quý khách. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách được tiết lộ cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cược của quý khách trừ khi buộc phải làm như vậy theo bất kỳ luật lệ và quy định nào, quyết định tòa án, hoặc theo các cơ quan chơi game hoặc chính quyền thích hợp khác hoặc như đã quy định khác trong các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Quý khách chịu trách nhiệm giữ thông tin cá nhân của mình một cách bảo mật. Chúng tôi giữ quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính của chúng tôi để đảm bảo hoàn thành thanh toán cho Dịch vụ được cung cấp qua Trang web hoặc nếu buộc phải làm như vậy theo luật lệ và quy định áp dụng, đến các cơ quan chơi game hoặc chính quyền thích hợp. Việc đảm bảo rằng các luật lệ áp dụng không cấm quý khách sử dụng và truy cập Trang web và Thông tin chứa trong đó, tải và cài đặt Phần mềm và/hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của quý khách. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng thêm về danh tính và tuổi từ quý khách để xác minh Đơn Đăng ký Thành Viên của quý khách (ví dụ: giấy tờ tuyên thệ hình ảnh và thẻ tín dụng/ghi nợ hợp lệ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin quý khách cung cấp ban đầu, quý khách phải thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi liên quan mà không chậm trễ. Để xác nhận Tên và địa chỉ của quý khách, 123DZO giữ quyền, một trong những điều là xác nhận Tên và địa chỉ của quý khách bằng bưu điện. 123DZO có thể, theo sự quyết định của chúng tôi, thực hiện các kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp. Bằng cách đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, quý khách đồng ý và hiểu rằng 123DZO có thể truy cập, sử dụng, xử lý và lưu trữ kết quả của bất kỳ xác minh danh tính hoặc kiểm tra nào có thể được thực hiện đối với quý khách. Chúng tôi giữ quyền từ chối Đơn Đăng ký Thành Viên của quý khách mà không thông báo cho quý khách hoặc không giải thích lý do. Quý khách chỉ được phép mở một tài khoản cá cược với 123DZO. Nếu chúng tôi phát hiện quý khách có nhiều hơn một tài khoản với 123DZO, chúng tôi có thể chấm dứt bất kỳ tài khoản nào của quý khách với 123DZO, bao gồm cả các tài khoản bổ sung, và/hoặc chấm dứt Hợp đồng này với quý khách, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Cách Đặt Cược và Quy Trình Chấp Nhận Cược

Chúng tôi chấp nhận cược cho các trò chơi, sự kiện thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên Trang web và/hoặc qua Thiết bị từ thời điểm này đến thời điểm khác. Tất cả các đơn cược đều phải tuân thủ các Quy tắc Cá cược Nhà cái liên quan đến mỗi trận đấu hoặc mỗi trò chơi, và đối với các Điều Khoản và Điều Kiện này. Tất cả các cược đặt trên bất kỳ sự kiện nào đều sẽ bị hủy bỏ nếu có bất kỳ lỗi, sai sót hoặc thông tin sai lệch nào liên quan đến sự kiện đó. Trong trường hợp bất kỳ sự cố với hệ thống game của 123DZO, truyền tải không thành công hoặc vấn đề kỹ thuật khác hoặc nghi ngờ về gian lận, 123DZO giữ quyền hủy bỏ bất kỳ và/hoặc tất cả các đơn cược.

123DZO có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần bất kỳ cược nào, bất kể bất kỳ quy định nào khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này, theo quyền tuyệt đối của chúng tôi. Chúng tôi không cần cung cấp lý do cho quyết định của mình.

Chúng tôi chỉ chấp nhận cược được đặt qua internet và/hoặc Thiết bị tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (qua bưu điện, email, fax hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) và nếu nhận được sẽ bị hủy bỏ bất kỳ kết quả nào.

Cược của quý khách sẽ được coi là hợp lệ nếu quý khách có tên đăng nhập và mật khẩu chính xác, và nếu số dư tài khoản của quý khách đủ để đặt cược.

Quý khách chịu trách nhiệm và có trách nhiệm về tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ trong số các yếu tố sau (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào): tên của quý khách; số tài khoản của quý khách; dù có được ủy quyền bởi quý khách hay không. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các chi tiết của cược của quý khách là chính xác và quý khách hiểu rõ các điều khoản đăng ký cược, bao gồm bất kỳ quy tắc nào áp dụng cho cược trước khi quý khách xác nhận đặt cược và trong trường hợp này, quý khách có thể muốn xem xét cược của mình để tránh sai sót trước khi nó được truyền đến chúng tôi. Dưới điều kiện khác, một khi cược của quý khách được đặt và được chấp nhận bởi chúng tôi, các đơn cược này không thể bị hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi bởi quý khách và sẽ được coi là bằng chứng đối với các cược quý khách đã đặt.

Cần lưu ý rằng tất cả các cược được ghi lại trong cơ sở dữ liệu nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch của 123DZO sẽ là bằng chứng kết luận của tất cả các giao dịch và thời gian mà các giao dịch được đặt. Dưới điều kiện yêu cầu thanh toán phải được nhận trước khi cược được coi là đã được đặt (và nếu không nhận được, chúng tôi giữ quyền hủy bỏ cược) và các quy định khác trong đây, cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi 123DZO khi một ID giao dịch được hiển thị trên màn hình của quý khách và được phản ánh đúng trong lịch sử giao dịch của quý khách.

Các cược phải được đặt trước khi sự kiện bắt đầu và trước khi kết quả của sự kiện được biết trước. 123DZO có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đặt sau khi sự kiện bắt đầu hoặc khi kết quả của sự kiện đã được biết trước, mà không cần thông báo trước cho người chơi. 123DZO có quyền quyết định độc lập về việc chấp nhận bất kỳ cược nào hoặc một phần nào đó. Điều khoản này không áp dụng cho các cược “trong trận” hoặc “giữa giờ” nếu được 123DZO chấp nhận.

Các thời điểm bắt đầu được quảng cáo của các sự kiện hiển thị trên Trang web chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó mà 123DZO nhận cược một cách ngẫu nhiên sau khi một sự kiện hoặc trận đấu đã bắt đầu ngoại trừ cược “trong trận” hoặc “giữa giờ” được chấp nhận bởi 123DZO, 123DZO giữ quyền hủy bỏ và không chấp nhận cược đó.

Nếu địa điểm của một sự kiện thể thao thay đổi, 123DZO có quyền hủy bỏ tất cả các cược đặt dựa trên địa điểm ban đầu.

Giấy phép Phần mềm

Quý khách đồng ý và thừa nhận rằng Phần mềm được cung cấp để quý khách sử dụng từ xa trên Trang web thông qua Thiết bị của quý khách (bằng cách tải về hoặc bằng cách khác) là một phần của Dịch vụ và là tài sản của 123DZO và/hoặc bên cấp phép của chúng tôi, và quý khách không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Quý khách không được phép bằng bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào thích ứng, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền sóng, bao gồm trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền, bán, cho thuê, cho thuê lại hoặc cấp quyền hoặc truyền thông hoặc làm cho Phần mềm đó có sẵn cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên một trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng tin khác, hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông và/hoặc thiết bị nào khác. 123DZO cấp cho quý khách một giấy phép cá nhân, không thể chuyển giao và có thể thu hồi để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên Thiết bị mà quý khách là người sử dụng chính. Phần mềm được cấp phép và phân phối bởi 123DZO để cho phép người dùng cuối của Phần mềm truy cập và sử dụng Dịch vụ đầy đủ. Quý khách không được phép:

Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ hoặc thiết bị mạng khác, hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ người nào khác thông qua bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảng tin, dịch vụ trực tuyến, kết nối từ xa hoặc mạng.

Quý khách cũng không được phép phân phối, cho thuê, cho thuê lại, cấp quyền, sao chép, chuyển giao, gán hoặc làm Phần mềm và/hoặc Giấy phép sử dụng Phần mềm có sẵn cho bất kỳ người nào khác.Cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Phần mềm;

Tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, qua trình mô phỏng) thông qua đó Phần mềm có thể được sử dụng bởi người khác;

Dịch, phân tích ngược, biên dịch, tháo gỡ, phân tích, khám phá, tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần của Phần mềm và/hoặc mã nguồn của Phần mềm;

Sao chép, sửa đổi, dịch hoặc tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu hướng dẫn người dùng liên quan đến Phần mềm.

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm và tài liệu hướng dẫn người dùng của Phần mềm được cung cấp trên Trang web(s) và/hoặc thông qua Thiết bị(s) hoặc bằng cách khác, là tài sản của 123DZO và/hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ. Quý khách đồng ý và nhận thức rằng cấu trúc, tổ chức và mã nguồn của Phần mềm là bí mật thương mại quý báu của 123DZO và các bên cấp phép của chúng tôi. Quý khách thừa nhận rằng ngoại trừ những quyền được cấp cho quý khách theo Giấy phép, quý khách không có bất kỳ quyền lợi hoặc thẩm quyền nào đối với Phần mềm và/hoặc tài liệu hướng dẫn người dùng của Phần mềm. Khi Hợp đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, Giấy phép được cấp dưới Hợp đồng này sẽ tự động bị thu hồi và quý khách phải ngừng sử dụng Phần mềm và gỡ cài đặt Phần mềm khỏi Thiết bị của quý khách.

Điều khoản thanh toán

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ: • Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tên của người giữ thẻ hoặc tài khoản phải trùng khớp với tên bạn đã cung cấp khi đăng ký 123DZO. • Nếu tên của người giữ thẻ hoặc tài khoản không khớp với tên bạn đã đăng ký trong 123DZO, 123DZO giữ quyền không thanh toán giao dịch đó.

Chuyển khoản ngân hàng: • Khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, tên người chuyển khoản phải trùng khớp với tên bạn đã đăng ký trong 123DZO. • 123DZO giữ quyền tự quyết định dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng cụ thể hoặc người dùng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cụ thể, hoặc dừng nhận chuyển khoản từ ngân hàng cụ thể.

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả số tiền nợ 123DZO và/hoặc các người chơi khác (tùy vào trường hợp). Đối với bất kỳ thanh toán nào được quý khách thực hiện, quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không thực hiện hoặc tổ chức thực hiện bất kỳ giao dịch hoàn trả nào và/hoặc phủ nhận hoặc đảo ngược bất kỳ thanh toán nào đó, và quý khách sẽ bồi thường 123DZO cho bất kỳ giao dịch hoàn trả nào, sự phủ nhận hoặc đảo ngược thanh toán cũng như bất kỳ tổn thất và chi phí nào mà 123DZO phải chịu do điều này. 123DZO có thể, theo quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán cho một số người dùng hoặc người dùng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cụ thể hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng từ một số ngân hàng cụ thể. Số tiền tối đa có thể thanh toán bởi 123DZO đối với bất kỳ thành viên nào trên bất kỳ cược thể thao hợp lệ nào được đặt với 123DZO sẽ được giới hạn là GBP£100,000 (hoặc tương đương) mỗi cược hoặc số thanh toán tối đa theo các loại cược cụ thể từng cá cược được đề xuất từ thời gian này lên Dịch vụ và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá số tiền có sẵn trong tài khoản của quý khách. Số tiền tối đa của mỗi cược sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại cược cụ thể được đề xuất trong danh sách cược nhỏ được đề xuất từ thời gian này lên Dịch vụ và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá số tiền có sẵn trong tài khoản của quý khách. Số tiền có thể thắng của quý khách có thể được đưa ra ngoại trừ số tiền cược và điều này nên được xem xét khi đặt cược của quý khách. Tất cả số tiền thắng của quý khách sẽ được ghi vào tài khoản của quý khách. 123DZO không chịu trách nhiệm hoặc có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với quý khách đối với bất kỳ khoản tiền/thắng nào được ghi vào tài khoản một cách sai lệch, và 123DZO giữ quyền không giải quyết bất kỳ giao dịch liên quan nào đối với những khoản tiền đó, hoặc vào thời điểm đó hoặc sau này. Nếu có khoản tiền được ghi vào tài khoản của quý khách một cách sai lệch, quý khách có trách nhiệm thông báo cho 123DZO ngay lập tức và khoản tiền đó không được sử dụng bởi quý khách và chúng tôi giữ quyền rút khoản tiền đó và hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng cách sử dụng chúng. Thanh toán bất kỳ thuế, phí, chi phí hoặc khoản đánh thuế nào có thể áp dụng đối với số tiền thắng của quý khách theo bất kỳ luật lệ hiện hành nào đều là trách nhiệm của quý khách.

Thu Nhận Số Tiền Thắng

Số tiền thắng từ các cược được giải quyết sẽ được ghi vào tài khoản của quý khách và sẽ được rút theo chính sách rút tiền của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc cung cấp một bản sao của giấy tờ tùy thân có hình ảnh hợp lệ, xác minh địa chỉ đầy đủ và/hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng theo sự hài lòng của chúng tôi.

Nếu người phát hành thẻ của quý khách cho phép, số tiền thắng của quý khách có thể được ghi vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc ghi nợ đã được sử dụng để nạp tiền ban đầu. Một chi phiếu hoặc chuyển khoản ngân hàng sẽ chỉ được phát hành theo Tên, và nếu một khoản tiền đã được nạp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, điều này cũng phải giống với tên của người giữ thẻ đã đăng ký. Chúng tôi giữ quyền giới hạn số lượng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng được quý khách sử dụng.

Cần đạt được doanh thu vòng cược ít nhất 1 lần giá trị nạp tiền trước khi có thể yêu cầu rút tiền. 123DZO giữ quyền tính phí vào tài khoản của quý khách để bao gồm tất cả các chi phí hợp lý liên quan đến cả việc nạp và rút tiền.

Tất cả các chi phí ngân hàng mà 123DZO phải chi trả phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch cược nào của quý khách sẽ được quý khách chịu và hoàn trả, và 123DZO có quyền khấu trừ và cân bằng số tiền đó từ số tiền thắng được thanh toán cho quý khách hoặc từ tài khoản của quý khách, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể.

123DZO không cam kết thông báo cho quý khách biết rằng quý khách có số dư chưa thu. Nếu quý khách không truy cập tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào trang web và sử dụng dịch vụ được cung cấp trong bất kỳ khoảng thời gian liên tục nào lên đến 6 tháng trở lên, tài khoản của quý khách sẽ được coi là không hoạt động. Chúng tôi có quyền tính phí quản trị định kỳ trong thời gian tài khoản của quý khách vẫn không hoạt động và trừ các khoản phí đó từ số tiền trong tài khoản đến mức số dư của quý khách. Nếu một tài khoản không hoạt động được xác định, chúng tôi có thể cố gắng liên lạc với người giữ tài khoản qua điện thoại, email hoặc giao tiếp bằng văn bản, sử dụng thông tin liên lạc đã đăng ký với tài khoản. Nếu mọi cố gắng này thất bại, chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp khác có sẵn để cố gắng liên lạc với người giữ tài khoản. Nếu những nỗ lực này không thành công và không thể thiết lập liên lạc với khách hàng trong vòng mười hai tháng kể từ ngày tài khoản được xác định là ‘đã ngưng hoạt động’, , số dư còn lại trong tài khoản có thể được tách riêng và chúng tôi giữ quyền đóng tài khoản và quyết định theo ý của chúng tôi rằng số dư còn lại có thể được chúng tôi sử dụng và hợp nhất vào việc nộp thuế cá cược áp dụng hoặc phân bổ cùng với các quỹ không hoạt động khác cho một tổ chức từ thiện đánh bạc, theo quyền lợi của chúng tôi.

Khuyến Mãi và Thưởng

Các khuyến mãi, thưởng và ưu đãi đặc biệt của 123DZO phải tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện này, cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào mà 123DZO có thể đưa ra trong tương lai. 123DZO giữ quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, tạm ngừng, rút lại hoặc sửa đổi các khoản thưởng hoặc khuyến mãi như vậy và/hoặc các điều khoản và điều kiện điều chỉnh cụ thể.

Nếu 123DZO tin rằng một người dùng đang hoặc có thể lạm dụng một khoản thưởng hoặc khuyến mãi, 123DZO có thể, theo quyết định riêng của mình, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc từ chối người dùng khỏi khoản thưởng hoặc khuyến mãi đó.

Bảo Hiểm

Quý khách đồng ý bồi thường cho 123DZO, các cổ đông, nhân viên, giám đốc, người được cấp phép, người phân phối, đối tác liên kết, chi nhánh, và đại lý của họ cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý khách truy cập vào Website, tải xuống hoặc cài đặt Phần mềm, đặt cược hoặc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm hoặc Thông tin, hoặc vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc Quy tắc Cược của nhà cái.

Tuyên Bố từ Chối và Cảnh Báo Cụ Thể

Cá cược hoàn toàn tùy thuộc vào quyền lựa chọn, đánh giá, sự phân xử và rủi ro của quý khách. Bằng cách tham gia, quý khách thừa nhận rằng quý khách không xem Dịch vụ, Website(s) và Thông Tin là xúc phạm, phản đối, không công bằng hoặc không tốt. Một số khu vực chưa giải quyết vấn đề về tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến và/hoặc cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài, trong khi một số khác đã cụ thể làm cờ bạc trực tuyến (trong phạm vi của khu vực và/hoặc ở nước ngoài) trở thành hành vi bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định ai nên sử dụng và truy cập vào Website(s), Thông Tin và/hoặc Dịch Vụ nếu việc sử dụng hoặc truy cập đó là bất hợp pháp. Việc có sẵn Dịch Vụ, Thông Tin và Website(s) không nên được hiểu là một đề nghị, đề xuất hoặc lời mời từ chúng tôi để sử dụng hoặc truy cập các điều trên ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng hoặc truy cập đó là bất hợp pháp. Việc tuân thủ bất kỳ luật lệ nào áp dụng đối với quý khách là trách nhiệm của quý khách và 123DZO không đưa ra bất kỳ biểu đạt nào rằng Dịch Vụ, Phần Mềm, Website(s) hoặc Thông Tin trong đó tuân thủ bất kỳ luật lệ nào áp dụng đối với quý khách.

Dịch Vụ, Phần Mềm, Website(s) hoặc Thông Tin được cung cấp dưới dạng “như nó là”. Ngoại trừ những điều được quy định rõ ràng trong những Điều Khoản và Điều Kiện này,

123DZO không đưa ra bất kỳ biểu hiện hoặc bảo đảm nào về các Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin chứa đựng trong chúng. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp, bất kỳ biểu hiện hoặc bảo đảm nào, có tính chất rõ ràng hay ngụ ý, theo quy định của luật hoặc khác, liên quan đến các Dịch vụ, Phần mềm, Trang web và Thông tin đều bị loại trừ. 123DZO không bảo đảm rằng các Dịch vụ, Phần mềm, Trang web hoặc Thông tin sẽ chính xác, đúng thời điểm, an toàn, không bị gián đoạn hoặc lỗi hoặc không bị tác động bên ngoài bất kỳ tính chất nào, hoặc rằng bất kỳ khuyết điểm xác định nào sẽ được sửa chữa. 123DZO không bảo đảm rằng các Dịch vụ, Phần mềm, Trang web hoặc Thông tin, hoặc máy chủ làm cho chúng có sẵn, sẽ không chứa virus máy tính, spyware, adware hoặc bất kỳ mã độc hại, phá hủy hoặc làm hỏng nào khác, chương trình, dữ liệu hoặc macro hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ Thiết bị nào và/hoặc dữ liệu chứa trong đó. Quý khách cam kết tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình (với chi phí của quý khách) để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và/hoặc Thiết bị mà quý khách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, cài đặt Phần mềm và sử dụng Trang web không làm cho quý khách phải đối mặt với rủi ro từ virus máy tính, spyware, adware hoặc bất kỳ mã độc hại, phá hủy hoặc làm hỏng máy tính hoặc các dạng can thiệp hoặc gây hại khác đối với Thiết bị hoặc dữ liệu chứa trong đó. Trong trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi liên quan đến thanh toán tài khoản hoặc bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ, 123DZO sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách do bất kỳ lỗi nào đó và 123DZO giữ quyền không công nhận mọi cược bị ảnh hưởng bởi lỗi đó và thực hiện bất kỳ hành động nào để sửa chữa lỗi đó. 123DZO sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm can thiệp hoặc hỏng hại đến Thiết bị(s) hoặc dữ liệu chứa trong đó, liên quan đến quyền truy cập, sử dụng hoặc tham gia trong các Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin. 123DZO hoàn toàn từ chối mọi và tất cả các bảo hành, biểu hiện và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin, có thể được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đến các nhà cung cấp dịch vụ rộng băng và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mặc nhiên, vi phạm hoặc không hành động nào của các đối tác bên thứ ba đó. 123DZO, các công ty liên quan của chúng tôi, đối tác, đồng nghiệp, quan chức, nhân viên và đại lý sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào liên quan đến quyền truy cập hoặc sử dụng của quý khách đối với các Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin, hoặc việc tải, cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm của quý khách, bất kỳ thông báo nào về khả năng đó cảnh báo hay không. Trong mọi tình huống và theo phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp, toàn bộ trách nhiệm của 123DZO đối với quý khách, nếu có, đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại (dựa trên hợp đồng, trái pháp luật, trách nhiệm nghiêm túc hoặc khác), liên quan đến, hoặc phát sinh từ, mọi và tất cả các vấn đề, sự kiện hoặc tình huống trực tiếp liên quan đến bất kỳ cược nào quý khách đặt với chúng tôi, sẽ không vượt quá số tiền của cược tương ứng mà quý khách đã đặt.

Quý khách nhận thức rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể mang tính tạm thời và có thể chịu sự điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi, như đã quy định trong Điều khoản và Điều kiện này. Do đó, quý khách nhận thức rằng Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không tạo nên lời khuyên hoặc mời mọc, và không phải là đối tượng của, và sẽ không tạo thành cơ sở cho bất kỳ biểu hiện, bảo đảm, nghĩa vụ hợp đồng của 123DZO, hoặc sự tin tưởng của quý khách vào bất kỳ điều gì tự nhiên.

Quý khách đồng ý và xác nhận rằng các từ từ chối và loại trừ trách nhiệm trong Điều khoản và Điều kiện này là một phân chia rủi ro và lợi ích công bằng giữa quý khách và 123DZO, có tính đến tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm cả giá trị của việc quý khách cung cấp cho 123DZO.

Quý khách đồng ý rằng các từ từ chối và giới hạn này sẽ được áp dụng đầy đủ theo quy định của luật pháp hiện hành. Nếu quý khách có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả của bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào, quý khách phải gửi khiếu nại bằng văn bản cho chúng tôi tại địa chỉ 1st Floor Bourne Concourse, Peel Street, Ramsey, Isle of Man IM8 1JJ hoặc bất kỳ địa chỉ nào được liệt kê trong phần Liên hệ của Trang web(s) trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết quả của bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào.

Trong trường hợp hiếm hoi có sự không nhất quán giữa kết quả xuất hiện trên Thiết bị của quý khách và kết quả trong nhật ký giao dịch trong hệ thống của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng kết quả trong nhật ký giao dịch của hệ thống của chúng tôi được chứng nhận bởi Giám đốc Công nghệ của 123DZO hoặc bất kỳ người phù hợp nào khác mà 123DZO có thể chỉ định từ thời gian này sẽ là bằng chứng cuối cùng, kết luận và không thể bác bỏ về các kết quả đó.

123DZO khuyến cáo quý khách nên giữ một bản ghi in của tất cả các giao dịch quý khách thực hiện với chúng tôi, như xác nhận cược và hồ sơ về tiền gửi và rút tiền. Quý khách cũng nên biết đến các quy tắc của chúng tôi và bất kỳ thay đổi sau này đối với những quy tắc đó. Nếu chúng tôi không thể giải quyết một thắc mắc đến sự hài lòng của quý khách, quý khách có thể tham khảo vấn đề đó tới [email protected]. Các cược có thể được chúng tôi xem xét là “vô hiệu nếu bị cấm bởi luật pháp”.

Chấm Dứt, Đóng Tài Khoản hoặc Đình Chỉ Dịch Vụ

Ngoài các quyền khác có sẵn cho 123DZO dưới thỏa thuận này, 123DZO giữ quyền, theo quyền đơn phương của chúng tôi, hủy bỏ bất kỳ chiến thắng nào và thu hồi bất kỳ số dư nào trong tài khoản cược của quý khách, chấm dứt Thỏa Thuận và/hoặc đình chỉ cung cấp Dịch vụ/ vô hiệu hóa và/hoặc đóng tài khoản của quý khách nếu 123DZO có lý do hợp lý để tin rằng hoặc xác định bất kỳ trong các điều sau đây:

1. Quý khách có hơn một tài khoản hoạt động với 123DZO.

2. Tên không phù hợp với tên trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác, bao gồm cả tài khoản ngân hàng được sử dụng để mua sắm và gửi tiền với 123DZO.

3. Quý khách tham gia vào một chương trình khuyến mãi của 123DZO và rút tiền trước khi đáp ứng yêu cầu của chương trình khuyến mãi đó.

4. Quý khách cung cấp thông tin đăng ký không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

5. Quý khách đã không cung cấp hoặc đã sao nhãng việc cung cấp thông tin xác nhận được yêu cầu và/hoặc tiếp tục làm như vậy.

6. Quý khách không đủ độ tuổi pháp lý.

7. Quý khách truy cập và tham gia Dịch vụ từ một khu vực mà việc tham gia vào Dịch vụ bị cấm theo luật pháp.

8. Quý khách đã “charge back” hoặc tạo ra một “charge back” chống lại chúng tôi hoặc từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào quý khách thực hiện vào tài khoản của quý khách.

9. Quý khách gửi tiền từ hoạt động tội phạm hoặc các hoạt động không hợp pháp khác.

10. Quý khách bị xác định là đang gian lận hoặc cố gắng gian lận hoặc đã gian lận ai đó hoặc bất kỳ bên nào, hoặc nếu 123DZO xác định rằng quý khách đã sử dụng hoặc tận dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác) được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống, hoặc nếu xác định rằng quý khách đã xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm với các người chơi khác nhau để lừa đảo 123DZO (hoặc các người chơi khác khi cần).

11. Quý khách đã cho phép hoặc chấp nhận (có ý định hoặc không ý định) người khác sử dụng tài khoản của quý khách; quý khách không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được quy định trong Thỏa thuận này; hoặc quý khách không tiết lộ rằng quý khách đang ở tại Philippines, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Vương Quốc Anh, Singapore, Iran, Bắc Triều Tiên, Đài Loan hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi có thể xác định từ thời gian này.

12. Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị đình chỉ và/hoặc tài khoản của quý khách bị vô hiệu hóa theo điều khoản 14.1 ở trên, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và/hoặc tài khoản của quý khách sẽ được kích hoạt lại sau khi các biện pháp sửa chữa cần thiết (nếu có thể sửa chữa) đã được quý khách thực hiện và việc sửa chữa đó đã được xác minh đến sự hài lòng đầy đủ của chúng tôi. 123DZO giữ quyền đóng tài khoản của khách hàng và hoàn lại số dư tài khoản của họ mà không cần giải thích thêm. Dựa trên bất kỳ quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện này trái với điều đó, các cược chưa giải quyết thường sẽ được giữ nguyên. Hơn nữa, chúng tôi giữ quyền đình chỉ toàn bộ hoặc một phần nào đó của Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào theo quyền đơn phương của chúng tôi và trong trường hợp đó, chúng tôi có thể nhưng không bắt buộc phải thông báo cho quý khách theo quyết định của chúng tôi.

Liên Kết đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài không được duy trì bởi 123DZO. Các liên kết đến trang web bên ngoài được cung cấp chỉ phục vụ cho tiện ích của quý khách, và 123DZO không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, được cập nhật mới liên tục hoặc được duy trì.

123DZO không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm, không cung cấp hoặc kiểm tra, không chấp nhận hoặc ủng hộ, và không đưa ra bất kỳ biểu hiện hoặc bảo đảm nào liên quan đến nội dung hoặc thực hành bảo mật của các trang web bên ngoài, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được quảng cáo, bán hoặc cung cấp trên các trang web bên ngoài. 123DZO không chịu trách nhiệm theo hợp đồng, trái pháp luật, lỗi, hoặc bất kỳ cách nào khác, đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra từ việc sử dụng bất kỳ liên kết nào đến trang web bên ngoài được cung cấp trên Trang web.

Trừ khi được quy định rõ ràng, 123DZO dưới mọi tình huống đều không được coi là liên quan hoặc liên kết với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, dấu thương hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, biểu tượng hoặc các thiết bị khác xuất hiện trên các trang web bên ngoài, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được quảng cáo, bán hoặc cung cấp trên các trang web bên ngoài, hoặc với những người vận hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài hoặc bất kỳ người nào có thể liên quan đến bất kỳ trang web bên ngoài nào một cách nào đó.

Các trang web liên kết/cấu trúc của web

Trải nghiệm trang web/dịch vụ của 123DZO sẽ tuyệt vời hơn khi mọi thứ được giữ nguyên trạng, vì vậy chúng tôi mong muốn quý khách không gắn thêm liên kết bất cứ phần nào trong trang web hay dịch vụ của chúng tôi.

Thêm hoặc Ngừng Cung cấp Trò Chơi

Chúng tôi có toàn quyền quyết định, miễn trừ trách nhiệm với bất kỳ bên nào, theo sự lựa chọn riêng của mình và không cần thông báo trước cho quý khách, thêm trò chơi hoặc chức năng mới vào Trang web hoặc bắt đầu, dừng, ngừng hoạt động, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi hoặc chức năng nào vào bất kỳ thời điểm nào.

Vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện này

123DZO có thể áp dụng các biện pháp pháp lý và công bằng để xử lý bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm việc từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, Trang web và Thông tin của bất kỳ cá nhân cụ thể nào, hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể hoặc thiết bị cụ thể, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, mà không cần giải thích.

Quyền ưu Tiên

Các Quy tắc Cá Cược của Nhà, nếu áp dụng, và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác quy định việc sử dụng và truy cập Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và Trang web(s) sẽ thành phần không thể thiếu của Điều Khoản và Điều Kiện này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của Quy tắc Cá Cược của Nhà và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác quy định việc sử dụng và truy cập Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và Trang web(s) và Điều Khoản và Điều Kiện này, trừ khi có quy định rõ ràng khác, Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ có ưu tiên. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Anh của Điều Khoản và Điều Kiện này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ có ưu tiên và quyền lợi và nghĩa vụ của bất kỳ bên nào theo Điều Khoản và Điều Kiện và Quy tắc Cá Cược của Nhà sẽ được giải thích chỉ dựa trên phiên bản tiếng Anh.

Bất khả kháng

Nếu 123DZO không thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này do sự xuất hiện của các sự kiện có bất kỳ tính chất nào và nằm ngoài sự kiểm soát của 123DZO, bao gồm, nhưng không giới hạn: Hành động của Chúa, sự thay đổi trong luật hoặc quy định áp dụng, hành động hoặc không hành động của cơ quan chính phủ, dân sự hoặc quân sự, các quyết định của tòa án, hành động khủng bố, sét hoặc hỏa hoạn, cuộc đình công, đình công chặn hoặc tranh chấp lao động khác, lụt lội, hạn hán, chiến tranh, bạo động, trộm cắp, sự cố truyền thông hoặc hệ thống, sự cố hoặc gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc dịch vụ internet, sự cố hoặc thiếu hụt nguồn cung cấp điện hoặc thiết bị, thời tiết xấu, động đất và thiên tai tự nhiên, sự thất bại hoặc chậm trễ đối với 123DZO không cấu thành vi phạm của các Điều Khoản và Điều Kiện này. Quý khách đồng ý thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả của bất kỳ nguyên nhân nào như vậy.

Quyền miễn trách nhiệm

123DZO không thực hiện quy định nào tại bất kỳ thời điểm nào: Ví dụ, 123DZO có quy định rằng người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, nếu có người dùng không cung cấp thông tin cá nhân chính xác, 123DZO vẫn có thể yêu cầu người dùng đó cung cấp thông tin cá nhân chính xác bất cứ lúc nào trong tương lai.

Tách rời

Trong trường hợp bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản, điều kiện và quy định được xác định bởi một cơ quan có thẩm quyền là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực hiện ở bất kỳ mức độ nào, thì điều khoản, điều kiện hoặc quy định đó sẽ được tách rời khỏi các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại, những điều khoản, điều kiện và quy định còn lại sẽ vẫn hợp lệ và có thể thực hiện đến mức tối đa được phép bởi luật pháp.

Cờ Bạc Có Trách Nhiệm

123DZO sẽ cung cấp một cơ sở cho phép thành viên tự loại bỏ mình khỏi tài khoản của họ trong khoảng thời gian thông thường là 7 ngày hoặc 90 ngày. Khi thay đổi này đã được thực hiện trên tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định, sẽ không thể mở lại tài khoản vì bất kỳ lý do nào cho đến sau khi khoảng thời gian đã hết hạn, miễn là điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi chuyển khoản bất kỳ số dư nào trong tài khoản 123DZO của quý khách hoặc bất kỳ phần nào đó. Trong thời gian loại trừ, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc mở tài khoản mới. Nếu quý khách muốn sử dụng cơ sở nào hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected]. Thành viên cũng có thể yêu cầu đóng tài khoản của họ vĩnh viễn. 123DZO sẽ xử lý theo email từ địa chỉ email đăng ký của thành viên đến [email protected].

Tuyên bố Giải Jackpot tích lũy

Giải Jackpot tích lũy sẽ bắt đầu từ giá trị cơ bản khi một người chơi giành được toàn bộ giải thưởng hoặc khi một giải thưởng mới bắt đầu. Một số giải thưởng được tài trợ bởi các bên cấp phép, trong khi một số khác yêu cầu người chơi đóng góp vào số tiền cơ bản. Các trò chơi PT bao gồm A night out, Beach Life, Captain’s Treasure, Desert Treasure, Dr. Love More, Fei Cui Gong Zhu, Football Rules, Forest Of Wonder, Fruit Mania, Geisha Story, Geisha Story Jackpot, Gold Rally, Highway Kings, Liu Fu Shou, Lotto Madness, Magic Slots, Nian Nian You yu, Purple Hot, Queen Of The Pyramids, Silent Samurai Jackpot, Silver bullet, Streak Of Luck, Thai Temple, The love boat và Wulong Jackpot. 123DZO sẽ thu phí xử lý của người thắng jackpot.