Quy tắc và Điều lệ

Phần A. Giới thiệu

1. Khái quát

1.1 Những quy tắc và điều lệ này là một phần của thoả thuận giữa quý khách và 123DZO. Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng, và tất cả các định nghĩa từ những điều khoản và điều kiện đó sẽ áp dụng cho những quy tắc và điều lệ này.

1.2 Trong trường hợp có sự kiện không rõ ràng hoặc không được bao phủ bởi những quy tắc và điều lệ được bao gồm trong tài liệu này, 123DZO giữ quyền quyết định kết quả của mỗi sự kiện từng trường hợp.

1.3 123DZO có thể cập nhật, sửa đổi và bổ sung những Điều khoản và Điều lệ trong bảng quy tắc này bất cứ lúc nào.

1.4 123DZO giữ quyền từ chối tài khoản cá nhân, chấp nhận cược và/hoặc giới hạn số lượng cược mà không có bất kỳ nghĩa vụ cung cấp lý do nào.

2. Trách nhiệm của Khách hàng

Người dùng của 123DZO nên đọc và hiểu rõ những Quy tắc và Điều lệ ảnh hưởng đến bất kỳ thị trường nào mà họ muốn đặt cược.

3. Quy tắc về Hoạt động Đáng ngờ

123DZO giữ quyền không hiệu lực, chấm dứt, tạm ngưng, giữ cược và/hoặc tài khoản người chơi vào bất kỳ thời điểm nào, vì lý do phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào sau đây:

  • Sử dụng VPN hoặc bất kỳ phương pháp nào khác dẫn đến thay đổi IP thường xuyên.
  • Tạo và sử dụng nhiều tài khoản 123DZO.
  • Chuyển tiền, cược 2 đầu, thu thập kết quả trận cược trước khi thông tin đó được cập nhật trên các trang web cá cược chính thức, và điều chỉnh cược là nghiêm cấm.
  • Mọi hình thức lạm dụng, săn cược, cá cược có tổ chức, và lạm dụng chính sách hoa hồng sẽ không được dung thứ.
  • Đánh cược nhóm.
  • Sửa đổi trận đấu. Tất cả các quyết định được đưa ra sẽ được coi là cuối cùng và không có phúc đáp nào sẽ được giải quyết.

4. Lỗi từ Bên Thứ Ba

4.1 123DZO không chịu trách nhiệm về những lỗi truyền dữ liệu cược và kết quả. Không có khiếu nại nào có thể được đưa ra do dữ liệu đường truyền không chính xác, chậm trễ, bị thao túng hoặc lạm dụng trên internet hoặc do bất kỳ lỗi của bên thứ ba nào khác (Ví dụ: Vấn đề kỹ thuật, Vấn đề kết nối, v.v.).

4.2 123DZO không chịu trách nhiệm về độ chính xác của điểm số, luồng trực tiếp, thống kê hoặc bất kỳ thông tin/dữ liệu nào hiển thị trên trang web. Điều này là trách nhiệm của khách hàng để xác minh tình trạng và thông tin của bất kỳ sự kiện nào trước khi đặt cược.

5. Lỗi Rõ Ràng

5.1 123DZO có quyền tuyệt đối để sửa bất kỳ lỗi rõ ràng và thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ công bằng cho khách hàng của mình. Một lỗi rõ ràng có thể là bất kỳ thông tin không chính xác nào được xuất bản về một sự kiện. Ví dụ, tỷ lệ cược không chính xác/đảo ngược, đội/người chơi/tournament sai, thời gian bắt đầu sự kiện không chính xác, v.v.

5.2 Trong những trường hợp này, 123DZO giữ quyền sửa lỗi rõ ràng và tuyên bố cược bị ảnh hưởng là không hiệu lực (đánh giá ở mức giá 1.00) ngay cả sau khi sự kiện đã hoàn thành và được giải quyết. Điều này là trách nhiệm và nhiệm vụ của khách hàng để đảm bảo đặt cược đúng cách.

5.3 123DZO giữ quyền, theo quyết định riêng của mình, tuyên bố một cược không hiệu lực (đánh giá ở mức giá 1.00), hoàn toàn hoặc một phần nếu kết quả của sự kiện đã được biết trước.

5.4 123DZO giữ quyền, theo quyết định riêng của mình, tuyên bố một cược không hiệu lực (đánh giá ở mức giá 1.00) nếu đặt ở mức giá không chính xác do việc truyền sóng “Trực tiếp” hoặc nguồn và khách hàng đã có lợi thế đáng kể từ điều này.

5.5 123DZO cũng giữ quyền tạm ngừng bất kỳ sự kiện nào vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

5.6 Các cược trễ không được dung thứ. Cược sẽ bị không hiệu lực (đánh giá ở mức giá 1.00) và số cược sẽ được trả lại.

5.7 Điều này là trách nhiệm của từng khách hàng để báo cáo ngay lập tức mỗi số tiền được ghi nhầm vào tài khoản của họ. Tất cả những khoản thắng lợi xảy ra do lỗi này sẽ bị tịch thu.

6. Tranh chấp cược của Khách hàng

Người dùng có thắc mắc hoặc câu hỏi về các Quy tắc và Điều kiện hoặc bất kỳ giải quyết thị trường nào của 123DZO đều nên liên hệ ngay với 123DZO.

Nếu người dùng không hài lòng với một cược, một thị trường hoặc bất kỳ vấn đề liên quan nào, người dùng nên cung cấp các thông tin cần thiết về khiếu nại của họ.

Phần B. Quy tắc Tổng quát về Sàn giao dịch

1. Quản lý thị trường Trực tiếp

1.1 Khái quát

Nếu thị trường không được lên lịch để chuyển sang trạng thái Trực tiếp, thì sẽ không được chuyển sang trạng thái Trực tiếp nếu không tạm ngừng vào thời điểm thích hợp.:

Nếu sự kiện có một thời gian ‘bắt đầu’ đã lên lịch, tất cả các cược được khớp sau thời gian bắt đầu đã lên lịch sẽ không hợp lệ; và

Nếu sự kiện không có một thời gian ‘bắt đầu’ đã lên lịch, nó sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xác định thời gian thực tế ‘bắt đầu’ và tất cả các cược sau thời điểm ‘bắt đầu’ được xác định sẽ không hợp lệ.

123DZO cố gắng sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để tạm ngừng thị trường Trực tiếp vào thời điểm bắt đầu và kết thúc của sự kiện. Tuy nhiên, bất kể điều gì được nói trong Thông tin Thị trường, nó không đảm bảo rằng các thị trường như vậy sẽ bị tạm ngừng vào thời điểm thích hợp.

Nó sẽ không tạm ngừng một phần kết quả/lựa chọn trong một thị trường Giao dịch đã được chuyển sang Trực tiếp. Khách hàng chịu trách nhiệm quản lý cược Trực tiếp của họ vào mọi thời điểm.

Với mục đích cược Trực tiếp, khách hàng nên nhận thức rằng các truyền hình mô tả là “trực tiếp” từ một số đài truyền hình có thể bị trễ hoặc được ghi trước. Mức độ trễ có thể thay đổi tùy thuộc vào cách họ nhận hình ảnh hoặc dữ liệu.

1.2 Tất cả các thị trường không tạm ngừng vào thời điểm ‘bắt đầu’

1. Thị trường dự kiến chuyển sang Trực tiếp:

123DZO sẽ cố gắng hết sức để chuyển các thị trường sang Trực tiếp vào thời điểm ‘bắt đầu’ theo lịch (thường là lúc sự kiện bắt đầu).

Thời điểm ‘bắt đầu’ dự kiến được ghi rõ trong Thông tin Thị trường.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo các thị trường sẽ luôn chuyển sang Trực tiếp đúng thời điểm này.

2. Trường hợp không tạm ngừng và hủy cược đúng cách:

Nếu một thị trường dự kiến chuyển sang Trực tiếp nhưng không được tạm ngừng đúng cách và hủy cược chưa khớp vào thời điểm ‘bắt đầu’, thì tất cả các cược được khớp sau thời điểm ‘bắt đầu’ dự kiến sẽ không hợp lệ.

3. Sự kiện không có thời điểm ‘bắt đầu’ theo lịch:

Nếu sự kiện không có thời điểm ‘bắt đầu’ cụ thể, 123DZO sẽ cố gắng xác định thời điểm bắt đầu thực tế.

Các cược được khớp sau thời điểm bắt đầu thực tế (khi đã xác định được) sẽ không hợp lệ.

4. Chuyển sang Trực tiếp cố ý muộn hơn:

Nếu một thị trường được cố ý chuyển sang Trực tiếp vào một thời điểm sau đó trong sự kiện (ngay cả khi không bị tạm ngừng vào thời điểm ‘bắt đầu’ ban đầu), thì các cược được khớp sau thời điểm ‘bắt đầu’ ban đầu vẫn sẽ hợp lệ.

2. Kết quả và cách giải quyết

2.1 Khái quát

Cách giải quyết thị trường sẽ được áp dụng theo các quy tắc sau:

1. Quy tắc cá cược thể thao cụ thể:

Nếu có các Quy tắc cá cược thể thao cụ thể cho một thị trường, chúng sẽ xác định cách thị trường đó được giải quyết.

2. Kết quả chính thức từ cơ quan quản lý:

Nếu không có Quy tắc cá cược thể thao cụ thể, thị trường sẽ được giải quyết dựa trên kết quả chính thức từ cơ quan quản lý liên quan.

Kết quả này sẽ được giữ nguyên, ngay cả khi có thay đổi hoặc truất tư cách sau đó (trừ khi có điều chỉnh được tuyên bố trong vòng 24 giờ sau khi giải quyết ban đầu của thị trường để sửa lỗi báo cáo kết quả).

3. Nguồn thông tin độc lập:

Nếu không có kết quả chính thức từ cơ quan quản lý liên quan, kết quả sẽ được xác định bằng cách sử dụng thông tin từ các nguồn độc lập.

Trường hợp có thông tin mới xuất hiện trong vòng 48 giờ sau ngày giải quyết, sẽ có quyết định công bằng được đưa ra để:

khôi phục hoặc giải quyết lại thị trường dựa trên thông tin mới này, hoặc

chờ đợi thêm thông tin trước khi quyết định khôi phục hoặc giải quyết lại thị trường.

Thông tin xuất hiện sau 48 giờ kể từ ngày giải quyết sẽ không được xem xét, trừ khi đã tuyên bố trước đó rằng đang chờ đợi thêm thông tin.

4. Bất ổn và mơ hồ:

Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào về kết quả hoặc kết quả có thể xảy ra, việc giải quyết của bất kỳ thị trường nào có thể bị đình chỉ vô thời hạn cho đến khi sự không chắc chắn được giải quyết đến mức hợp lý.

Nếu sự mơ hồ không thể được giải quyết đến mức độ thỏa đáng, thị trường có thể bị hủy bỏ.

2.2 Tái giải quyết (Resettlements)

Các thị trường thường được quyết toán ngay sau khi sự kiện kết thúc. Công ty có thể quyết toán (hoặc quyết toán một phần) các thị trường khác trước khi kết quả chính thức được công bố (hoặc có thể tăng số dư của khách hàng đủ điều kiện đặt cược bằng khoản tiền thắng tối thiểu có thể có của khách hàng đó trên một thị trường nhất định) chỉ nhằm phục vụ lợi ích khách hàng. Tuy nhiên, công ty bảo lưu quyền thay đổi việc quyết toán thị trường nếu:

Kết quả chính thức khác với kết quả mà thị trường ban đầu được quyết định.

Thị trường được ấn định sai do lỗi (ví dụ: lỗi do con người hoặc kỹ thuật).

Nếu thị trường được tái quyết toán, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh số dư của khách hàng để phản ánh các thay đổi trong quyết toán thị trường.

2.3 Rút lui và loại trừ

Chúng tôi có quyền hủy bỏ cược theo các điều khoản và điều kiện của mình

Quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc cá cược cụ thể được áp dụng

3. Hủy bỏ, Loại trừ, Hoãn lại

• Một số thị trường có các quy tắc khác nhau, được quy định trong Quy tắc Cụ thể của từng môn thể thao. Tuy nhiên, nếu thị trường không có bất kỳ quy định nào trong Quy tắc Cụ thể của từng môn thể thao liên quan đến việc bị hủy bỏ, loại trừ và/hoặc hoãn lại, các quy định sau đây sẽ áp dụng.

• Đối với bất kỳ trận đấu, sự kiện, trò chơi, sự kiện cá nhân hoặc tương tự nào: nếu sự kiện không hoàn thành trong vòng ba ngày kể từ ngày dự kiến hoàn thành, tất cả các cược trên các thị trường cho sự kiện đó sẽ không hợp lệ, trừ những cược trên các thị trường đã được xác định không điều kiện.

• Đối với bất kỳ giải đấu, cuộc thi hoặc sự kiện tương tự nào: nếu sự kiện không kết thúc trong vòng ba ngày kể từ ngày dự kiến hoàn thành, tất cả các thị trường liên quan đến sự kiện đó phải được giải quyết theo quyết định chính thức của cơ quan quản lý liên quan, miễn là quyết định được đưa ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày dự kiến hoàn thành. Nếu không có quyết định chính thức nào được công bố trong khoảng 90 ngày này, thì tất cả các cược trên bất kỳ thị trường nào liên quan đến sự kiện này sẽ không hợp lệ, trừ những cược trên các thị trường đã được xác định không điều kiện. Nếu thị trường được hủy bỏ nhưng giải quyết một phần như lợi ích cho khách hàng, thì các cược giải quyết một phần đó sẽ bị đảo ngược và tất cả các cược trên thị trường đó sẽ không hợp lệ.

4. Thay đổi địa điểm

Mỗi thị trường có các quy tắc khác nhau, được quy định trong Quy tắc Cụ thể của từng môn thể thao liên quan. Tuy nhiên, nếu việc thay đổi địa điểm không được xử lý trong Quy tắc Cụ thể của từng môn thể thao, các quy định sau đây sẽ áp dụng:

• Đối với bất kỳ môn thể thao đội nào: nếu địa điểm dự kiến thay đổi sau khi thị trường được tải lên bởi 123DZO, tất cả các cược sẽ bị hủy bỏ chỉ khi địa điểm mới là sân nhà của đội khách ban đầu.

• Đối với tất cả các hạng mục hoặc thị trường khác ngoài môn thể thao đồng đội: nếu địa điểm dự kiến thay đổi sau khi thị trường được tải lên bởi 123DZO, tất cả các cược sẽ được giữ nguyên.

• Nếu có sự thay đổi về loại bề mặt đã được lên lịch sau khi thị trường đã được tải lên, tất cả các cược sẽ được giữ nguyên.

5. Thắng đồng hạng

Trừ khi có quy định khác trong Quy tắc Cụ thể của từng môn thể thao, Quy tắc Thắng Đồng Hạng được áp dụng cho cược trên thị trường có nhiều người chiến thắng hơn dự kiến.

• Đối với mỗi cược khớp trên một lựa chọn chiến thắng có liên quan, số tiền cược sẽ được giảm tỉ lệ bằng cách nhân nó với tổng số người chiến thắng dự kiến (như được nêu trong Thông tin Thị trường), chia cho số người chiến thắng thực tế (tức là số tiền cược nhân (số người chiến thắng dự kiến/số người chiến thắng thực tế)). Tiền thắng sau đó được thanh toán cho người cược thành công trên ‘số tiền cược giảm’ này (số tiền cược giảm nhân giá trị được giao dịch) và số tiền cược còn lại được thanh toán cho những người đặt cược phù hợp.

Phần C. Quy tắc Cụ thể cho Sản phẩm Thể thao 123DZO

A. Bóng gậy & Bóng gậy không hoa hồng khái quát

1. Nếu không có quả cầu nào được ném trong một cuộc thi, loạt trận hoặc trận đấu, tất cả các cược sẽ được coi là không hợp lệ, trừ những cược trên bất kỳ thị trường nào đã được xác định không điều kiện (ví dụ: trong thị trường ‘Trận đấu Hoàn thành’).

2. Nếu trận đấu bị rút ngắn do thời tiết, tất cả các cược sẽ được giải quyết dựa trên kết quả chính thức (bao gồm các trận đấu giới hạn số lượt, kết quả được xác định bằng phương pháp Duckworth Lewis).

3. Trong trường hợp một trận đấu được giải quyết bằng Super Over, bowl-off hoặc tung đồng xu, tất cả các cược sẽ được hủy bỏ trừ những cược trên các thị trường đã được xác định không điều kiện. Luật Super Over, xem dưới đây.

Test Matches

1.Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ vì một lý do khác ngoài thời tiết (có thể bao gồm nhưng không giới hạn: sân động hoặc sân ngoại vi nguy hiểm hoặc không thể chơi; hủy hoại sân bóng; đình công hoặc tẩy chay; biểu tình/bạo lực của khán giả; hỏng hóc sân vận động; hành động khủng bố; và các hành động của Chúa) 123DZO có quyền hủy bỏ tất cả các cược.

2.Nếu dự kiến trận đấu sẽ không kết thúc trong vòng năm ngày sau ngày hoàn thành dự kiến ban đầu, tất cả các cược trên các thị trường về sự kiện này sẽ bị hủy bỏ.

Limited Over Matches

1.Nếu một trận đấu được thông báo là “Không Kết Quả”, tất cả các cược sẽ bị hủy bỏ trên tất cả các thị trường cho sự kiện đó. Trong trường hợp có việc tung đồng xu mới diễn ra vào ngày dự kiến dự phòng cho một trận đấu giới hạn số lượt, tất cả các cược được đặt sau 30 phút trước thời điểm bắt đầu chính thức ban đầu trên ngày đầu tiên sẽ bị hủy bỏ.

Super Overrule

1.”Đội nào sẽ thắng trong Super Over?” Thị trường này bị tạm ngưng trên trang web và được kích hoạt sau khi 123DZO được thông báo rằng Super Over sẽ được chơi. Thị trường sẽ được chuyển sang chế độ chơi khi bắt đầu Super Over. Cũng là trách nhiệm của tất cả các khách hàng quản lý vị trí của họ vì thị trường này sẽ không được quản lý tích cực. Thị trường này sẽ được giải quyết dựa trên số điểm được ghi bởi mỗi đội trong Super Over ban đầu. Để tránh sự không chắc chắn, nếu tỷ số hòa vào cuối cả hai hiệp trong Super Over, thì thị trường sẽ được giải quyết như là Chia nhau, trừ trường hợp có nhiều hơn một Super Over được chơi, thì nó sẽ được giải quyết dựa trên người chiến thắng của hiệp cuối cùng.

B. Exchange Soccer & Zero Commission Soccer Định nghĩa ‘Sự kiện Quan trọng’:Đối với mục đích của Quy tắc Sàn giao dịch, ‘Sự kiện Quan trọng’ có nghĩa là có một bàn thắng được ghi, một quả penalty được trao hoặc một cầu thủ bị đuổi.

1. Nếu 123DZO không tạm ngưng một thị trường đúng thời điểm xảy ra Sự kiện Quan trọng, 123DZO giữ quyền hủy bỏ tất cả các cược không công bằng được khớp sau khi Sự kiện Quan trọng xảy ra. Việc hủy bỏ những cược này có thể xảy ra trong sự kiện hoặc theo dõi khi một trận đấu được hoàn thành.

2. Khi một Sự kiện Quan trọng bị hủy bỏ do quyết định được thực hiện thông qua trợ lý video trọng tài (VAR), 123DZO sẽ hủy bỏ cược như sau cho Sự kiện Quan trọng đó và việc hủy bỏ:

◦ Đối với việc hủy bỏ một bàn thắng, do VAR, các cược được khớp giữa thời điểm bàn thắng được ghi và thời điểm trợ lý video trọng tài kết thúc xem xét sẽ bị hủy bỏ.

◦ Đối với việc hủy bỏ thẻ đỏ, do VAR, các cược được khớp sau thời điểm trợ lý video trọng tài bắt đầu xem xét sẽ bị hủy bỏ. Việc hủy bỏ bất kỳ cược nào như vậy có thể xảy ra trong sự kiện hoặc theo dõi khi một trận đấu được hoàn thành.

3. Khi một quyết định của trọng tài phụ trách dẫn đến việc phạt đền hoặc thẻ đỏ:

Sự Kiện Nội Dung sẽ được xem xét là đã xảy ra vào thời điểm trọng tài phụ trách bắt đầu xem xét liên quan đến Sự Kiện Nội Dung (cuối cùng được trao tặng).

Các phiếu cược khớp trước thời điểm trọng tài phụ trách bắt đầu xem xét sẽ không bị vô hiệu hóa.

4. Để tránh nghi ngờ, nếu trọng tài quyết định trao tặng bàn thắng, theo kiểu hồi tưởng do VAR:

Các phiếu cược khớp giữa thời điểm bàn thắng được ghi và thời điểm trọng tài phụ trách kết luận xem xét sẽ bị vô hiệu hóa.

5. Nếu một trận đấu chưa bắt đầu (hoặc nếu 123DZO tin rằng một trận đấu sẽ không bắt đầu) vào 23:59 (giờ địa phương) ngày bắt đầu theo lịch trình:

Tất cả các phiếu cược sẽ bị vô hiệu hóa trừ khi 123DZO có thông tin rằng trận đấu đã được lên lịch lại để diễn ra trong vòng ba ngày kể từ ngày bắt đầu ban đầu của nó.

6. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy hoặc hoãn và 123DZO tin rằng trận đấu sẽ không được hoàn thành vào 23:59 (giờ địa phương) ngày bắt đầu theo lịch trình của nó:

Tất cả các phiếu cược sẽ bị vô hiệu hóa trừ khi 123DZO có thông tin rằng trận đấu đã được lên lịch lại để diễn ra trong vòng ba ngày kể từ ngày bắt đầu ban đầu.

Nếu 123DZO có thông tin rằng trò chơi sẽ được diễn ra trong vòng ba ngày và trò chơi diễn ra trong vòng ba ngày, thì tất cả các phiếu cược sẽ được tính trừ khi trận đấu được khởi động lại từ đầu.

Nếu trận đấu được khởi động lại từ đầu, thì tất cả các phiếu cược đặt khi đang diễn ra sẽ bị vô hiệu hóa.

7. Đối với các trận đấu giao hữu:

Tất cả các phiếu cược áp dụng cho toàn bộ thời gian thi đấu theo quyết định của trọng tài, cộng thêm bất kỳ thời gian nghỉ nào.

Nếu một trận đấu giao hữu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ hoặc hoãn và không được hoàn thành (tức là toàn bộ thời gian thi đấu theo quyết định của trọng tài, cộng thêm bất kỳ thời gian nghỉ nào) trong vòng ba ngày kể từ ngày bắt đầu theo lịch trình, tất cả các phiếu cược sẽ bị vô hiệu hóa. Trong trường hợp nghi ngờ về kết quả chính thức từ trọng tài, kết quả sẽ được xác định bởi 123DZO (hành động một cách hợp lý) sử dụng thông tin từ nguồn độc lập.

8. Nếu trận đấu chính thức liệt kê thông tin đội khác với thông tin được liệt kê trên trang web 123DZO (ví dụ, tên đội, dự bị, nhóm tuổi, giới tính, v.v.), thì tất cả các phiếu cược khớp trên các thị trường ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu hóa. Trong tất cả các trường hợp khác, các cược sẽ được giữ nguyên (bao gồm cả trường hợp nơi tên đội được liệt kê mà không xác định từ “XI” trong tên). Nếu một trận đấu chính thức được hiển thị trên trang web 123DZO với tên giải không chính xác, thì 123DZO có quyền vô hiệu hóa tất cả các cược khớp trên các thị trường ảnh hưởng.

9. Tất cả các cược chỉ có giá trị trong Thời Gian Bình Thường (90 phút + thời gian chấn thương). Thời Gian Phụ, Đá luân phiên không được tính.

C. Exchange Tennis và Bookmaker Tennis (Zero Commission Tennis)

1.Nếu một người chơi hoặc cặp đôi rút lui hoặc bị loại, người chơi hoặc cặp đôi còn lại sẽ được coi là người chiến thắng. Tuy nhiên, nếu trận đấu chưa hoàn thành một set, tất cả các cược liên quan đến trận đấu đó sẽ bị hủy bỏ.

2.Tất cả các phiếu cược sẽ được giữ nguyên bất kể thay đổi địa điểm dự kiến, bao gồm bất kỳ sự thay đổi nào đối với loại bề mặt khác nhau.

3.Nếu thời lượng dự kiến của một trận đấu bị giảm hoặc tăng lên trong số game/set cần thiết để chiến thắng, tất cả các phiếu cược sẽ bị vô hiệu hóa trừ khi trên các thị trường đã được xác định mà không có điều kiện. Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho thị trường ‘Match Odds’ trên các trận đấu Davis Cup hoặc các trận ‘dead rubber’ đã được rút ngắn từ năm set xuống ba set sau khi thị trường đã được tải, miễn là trận đấu đã được rút ngắn theo quy tắc của cuộc thi.

D. Fancy Cricket

1. Sau khi tất cả các phiếu cược phiên/fancy được hoàn thành và giải quyết, không có sự đảo ngược nào, ngay cả nếu trận đấu kết thúc hòa hoặc bị hủy bỏ.

2. Phiên cược trước, điểm của người chơi và tất cả các cược fancy chỉ có giá trị cho mỗi bên trận đấu 20/50 quả bóng đầy đủ. (Vui lòng lưu ý rằng điều kiện này chỉ áp dụng trong trường hợp cược fancy trước).

3. Tất cả các thị trường cược fancy trước sẽ bị tạm ngừng 60 phút trước thời gian bắt đầu trận đấu.

4. Theo quy tắc của Phiên/Fancy Bets, nếu một thị trường bị tạm ngừng vì bất kỳ lý do nào và không tiếp tục sau đó, tất cả các phiếu cược trước đó sẽ vẫn có giá trị và trở thành phiếu cược HAAR/JEET.

5. Các phiếu cược Phiên/Fancy chưa hoàn thành sẽ bị hủy bỏ, nhưng phiên hoàn chỉnh sẽ được giải quyết.

5.1 Trong Cricket Test, nếu một đội tuyên bố inning của họ hoàn thành trước khi phiên kết thúc, số overs còn lại sẽ được lấy từ innings tiếp theo và thị trường sẽ được giải quyết tương ứng.

Ví dụ: Trong trận đấu Test giữa Ấn Độ và Anh, Ấn Độ đã tuyên bố inning của họ hoàn thành ở lượt bóng thứ 101.1, trong khi điểm số là 501. Điều này có nghĩa là 102 overs đã được hoàn thành với điểm số là 501, nhưng 3 overs còn lại sẽ được tính từ 3 overs đầu tiên trong innings tiếp theo. Nếu Anh ghi được 10 điểm trong 3 overs đầu tiên trong innings tiếp theo, thì tổng điểm của Ấn Độ sẽ là 501 + 10 = 511. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các thị trường “only overs”.

6. Trong trường hợp trận đấu bị hủy, không có kết quả hoặc bị bỏ rơi nhưng phiên đã hoàn thành, thì cược vẫn sẽ được giải quyết. Các thị trường điểm người chơi và sự rơi wicket cũng sẽ được giải quyết theo các con số nơi trận đấu bị dừng lại do mưa cho inning (D/L), bị hủy bỏ, bị bỏ rơi hoặc không có kết quả.

7. Nếu một người chơi rút lui do chấn thương và đã hoàn thành một quả bóng, tất cả các phiếu cược đặt sẽ vẫn có giá trị.

8. Nếu xảy ra sự cố kỹ thuật trong phần mềm, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào.

9. Nếu có sự cố về cung cấp điện hoặc sự cố với kết nối Internet và thị trường không bị tạm ngừng, 123DZO có quyền vô hiệu hóa bất kỳ phiếu cược nào được đặt ở mức giá không chính xác.

10. Mọi quyết định liên quan đến giải quyết các thị trường không đúng sẽ được đưa ra bởi Đội Ngũ Giao Dịch theo quyền quyết định của họ.

11. Mọi phiếu cược được xem là đáng ngờ, bao gồm cả phiếu cược được đặt từ sân vận động hoặc từ nguồn tại sân vận động có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào. Quyết định về việc vô hiệu hóa phiếu cược cụ thể đó hoặc vô hiệu hóa toàn bộ thị trường sẽ tùy thuộc vào quyền quyết định của 123DZO. Quyết định cuối cùng về việc cược đáng ngờ sẽ được 123DZO đưa ra và quyết định đó sẽ là tuyệt đối và cuối cùng.

12. Mọi loại cược không hợp pháp, Matching (Chuyển Khoản), Court Siding (Ghaobaazi trên bình luận), Sharpening hoặc phí hoa hồng không được áp dụng. Nếu bất kỳ người dùng nào bị bắt gặp trong bất kỳ hành động nói chung, tất cả các quỹ thuộc sở hữu của tài khoản đó sẽ bị tịch thu. Không có cuộc tranh luận hoặc khiếu nại được tiếp thu và quyết định của 123DZO đưa ra sẽ là quyết định cuối cùng.

13. Hoạt động săn fluke bị cấm, tất cả các cược fluke sẽ bị đảo ngược. Bình luận Cricket là một tính năng và tiện ích bổ sung được cung cấp cho người dùng. 123DZO không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự trễ hay lỗi nào trong bình luận.

14. Chỉ có hiệu lực cho lượt bóng đầu tiên.

– Tổng số điểm cao nhất hiệp: Cược này chỉ hiệu lực cho hiệp đầu tiên của trận đấu.

– Tổng số điểm thấp nhất hiệp: Cược này chỉ hiệu lực cho hiệp đầu tiên của trận đấu.

15. Nếu kết quả của một thị trường phù hợp với các dự đoán đường, thì nó sẽ được giải quyết ngay lập tức, nhưng nếu kết quả là một giữa, nó sẽ chỉ được giải quyết khi sự kiện hoàn thành. Ví dụ: Nếu trong một thị trường các dòng là (22-24) và kết quả là 23, thì thị trường đó sẽ được giải quyết khi sự kiện hoàn thành, nhưng nếu kết quả là 24 hoặc hơn thì thị trường sẽ được giải quyết ngay lập tức. Quy tắc này áp dụng cho các thị trường sau:

– Tổng Số Lần Ghi Sixes trong Một Trận

– Tổng Số Lần Ghi Fours trong Một Trận

– Điểm Số Cao Nhất trong Inning

– Tổng số điểm trên cao nhất trong một Over

– Điểm cá nhân cao nhất của Batsman:

– Số Wickets Cao Nhất của Người Chơi Bởi Bowler

– Tổng số điểm thấp nhất trong hiệp

– Fifty Score nhanh nhất

– Century Score nhanh nhất

16. Trong trường hợp cung cấp tỷ lệ/giá không đúng trong Fancy bets, những cược cụ thể đó sẽ bị hủy bỏ.

17. Fancy bets không thể bị hủy bỏ hoặc đảo ngược sau khi đã đặt cược. Trách nhiệm thuộc về khách hàng để đảm bảo rằng họ đã lựa chọn đúng thị trường và lựa chọn mà họ muốn cược.

18. Quy tắc Dot Ball

– Wides Ball – không tính

– No Ball – không tính

– Leg Bye – không tính như một bóng điểm

– Bye Run – không tính như một bóng điểm

– Run Out – Trên lần chạy đầu tiên tính như một bóng điểm l

– Run Out – Trên lần chạy thứ hai và thứ ba không tính như một bóng điểm

– Out – Bắt, Bowled, Stumped và LBW tính như một bóng điểm**

19. Quy tắc Bookmaker

– Do bất kỳ lý do nào đó một đội sẽ được hưởng lợi thế hoặc bất lợi.

– Chúng tôi chỉ so sánh điểm số của cả hai đội sau 25 overs, đội có điểm số cao hơn sẽ được xác định là người chiến thắng trong ODI.

– Chúng tôi chỉ so sánh điểm số của cả hai đội sau 10 overs, đội có điểm số cao hơn sẽ được xác định là người chiến thắng trong các trận đấu T20.**

** ODI: Là viết tắt của One Day International, là một trận đấu cricket có thời lượng 50 overs mỗi đội.

T20: Là viết tắt của Twenty20, là một trận đấu cricket có thời lượng 20 overs mỗi đội.

Over: Là một lượt đánh, bao gồm 6 lần ném của một bowler.

20. Penalty Runs: mọi điểm phạt được trao trong một trận đấu (trong Fancy đang chạy hoặc Fancy trước) sẽ không tính cho mục đích giải quyết.

21. Trong thị trường so sánh, sự hòa hoặc điểm số bằng nhau trên cả hai inning sẽ không được xem xét trong quá trình giải quyết. Đội chạy thứ hai phải vượt qua tổng điểm của đội chạy thứ nhất để chiến thắng, nếu không đội chạy thứ nhất sẽ được xác định là người chiến thắng.

22. Bowler Run Session Rule: Chỉ có những cú Fours và Sixes trực tiếp được đánh bởi BAT sẽ được xem xét.

23. Quy tắc phiên chạy của Bowler:

– Nếu Bowler Bowling 1.1 Overs, thì hợp lệ (cho phiên chạy 2 overs của bowler)

– Nếu Bowler Bowling 2.1 Overs, thì hợp lệ (cho phiên chạy 3 overs của bowler)

– Nếu Bowler Bowling 3.1 Overs, thì hợp lệ (cho phiên chạy 4 overs của bowler)

– Nếu Bowler Bowling 4.1 Overs, thì hợp lệ (cho phiên chạy 5 overs của bowler)

– Nếu Bowler Bowling 9.1 Overs, thì hợp lệ (cho phiên chạy 10 overs của bowler)

24. Total match playing over ADV: Thị trường này sẽ được giải quyết sau khi cả trận đấu hoàn thành. Tiêu chí: Chỉ có over được làm tròn cho cả hai inning sẽ được tính cho mục đích giải quyết. Ví dụ, nếu đội chạy thứ nhất bị hết bóng ở 17.3, 18.4 hoặc 19.5, các over được tính cho giải quyết sẽ là 17, 18 và 19 tương ứng. Nếu trận đấu kết thúc ở 17.2, 18.3 hoặc 19.3, các over được tính cho giải quyết sẽ là 17, 18 và 19. Những quy tắc này áp dụng cho cả hai inning. Trong trường hợp mưa hoặc giảm over, thị trường này sẽ bị vô hiệu hóa.

25. 3 WKT or more by bowler in match ADV: Thị trường này sẽ được giải quyết sau khi cả trận đấu hoàn thành. Trong trường hợp mưa hoặc giảm over, thị trường này sẽ bị vô hiệu hóa.

26. KHADDA: ADV Khadda Fancy chỉ có hiệu lực cho lượt bóng đầu tiên của trận đấu. Trong trường hợp mưa hoặc giảm over, thị trường này sẽ bị vô hiệu hóa. Các cược phiên chưa hoàn thành sẽ bị hủy, nhưng các cược phiên đã hoàn thành sẽ được giải quyết.

27. LOTTERY: Trong trường hợp mưa hoặc giảm over, thị trường này sẽ bị vô hiệu hóa. Các cược phiên chưa hoàn thành sẽ bị hủy. Quy tắc giải quyết: Chữ số cuối cùng của phiên sẽ được xem xét cho mục đích giải quyết. Ví dụ, nếu trong Thị trường 6 Overs điểm là 37, lựa chọn chiến thắng cho Lottery là 7.

E. Premium Cricket

Tất cả các cược sẽ được giải quyết theo các quy tắc chính thức của cuộc thi. Nếu không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Các cược trận T20/ODIs/Limited Overs sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số over được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi việc giải quyết cược đã được xác định trước đó. Trên 80% số over được lên lịch bowled được xem là một inning đầy đủ và thị trường sẽ được giải quyết tương ứng. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu nó không được chơi lại hoặc khởi động lại trong vòng 48 giờ kể từ thời gian bắt đầu được quảng bá. Hãy xem các quy tắc cụ thể về thị trường bổ sung.

1. Match Betting: Tất cả các cược trận đấu sẽ

được giải quyết theo các quy tắc chính thức của cuộc thi. Trong các trận đấu bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, cược sẽ được giải quyết theo kết quả chính thức. Nếu không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp hòa, nếu các quy tắc chính thức của cuộc thi không xác định một người chiến thắng, thì quy tắc hòa sẽ được áp dụng. Trong các cuộc thi nơi việc tung cầu hoặc super over xác định người chiến thắng, cược sẽ được giải quyết dựa trên kết quả chính thức. Trong các trận đấu First Class, nếu kết quả chính thức là hòa, các cược sẽ được giải quyết như một hòa giữa cả hai đội. Cược vào trận hòa sẽ được giải quyết như là thua. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ do các yếu tố bên ngoài, thì cược sẽ bị vô hiệu trừ khi có một người chiến thắng được xác định dựa trên quy tắc chính thức của cuộc thi.

2. Draw No Bet: Một trận đấu hòa sẽ được giải quyết như một cuộc đua hòa. Tất cả các cược trận đấu sẽ được giải quyết theo các quy tắc chính thức của cuộc thi. Nếu không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

3. Trận Hòa: Tất cả các cược sẽ được giải quyết theo kết quả chính thức. Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc không có kết quả chính thức, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Đối với các trận đấu First Class, một trận hòa là khi đội đánh hai được bắt hai lần với điểm số bằng nhau.

4. Số Điểm trong Over Đầu Tiên: Over đầu tiên phải được hoàn thành để cược có hiệu lực trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Nếu một innings kết thúc trong một over thì over đó sẽ được coi là đã hoàn thành trừ khi innings kết thúc do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trong trường hợp đó tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Trong các trận đấu First Class, thị trường chỉ áp dụng cho innings đầu tiên của mỗi đội. Extras và penalty runs trong over cụ thể đếm vào quyết định giải quyết. Đối với The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả bóng hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ được tạo ra từ 20 overs. Tất cả các quy tắc khác giữ nguyên như các định dạng khác.

5. Số Điểm từ Quả Bóng Đầu Tiên: Kết quả sẽ được xác định bởi số điểm được thêm vào tổng điểm của đội từ quả bóng đầu tiên của trận đấu. Đối với mục đích giải quyết, tất cả các quả bóng không hợp lệ đều được tính là quả bóng. Đối với The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả bóng hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ được tạo ra từ 20 overs. Ví dụ, nếu không có quả bóng không hợp lệ, quả bóng thứ 5 được bóng sẽ được hiển thị là “X điểm từ quả bóng thứ 5, over thứ 1” và quả bóng thứ 6 được bóng sẽ được hiển thị là “X điểm từ quả bóng thứ 1, over thứ 2”. Nếu có một quả bóng không hợp lệ trong năm quả bóng đầu tiên được bóng, quả bóng thứ 6 được bóng sẽ được hiển thị là “X điểm từ quả bóng thứ 6, over thứ 1”. Tất cả các quy tắc khác giữ nguyên như các định dạng khác.

6. Most Fours/Sixes: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Chỉ có các fours/sixes được ghi từ cây gậy (từ bất kỳ quả ném nào – hợp lệ hoặc không hợp lệ) mới được tính vào tổng số sixes. Những quả ném trượt và extras không được tính. Các fours/sixes được ghi trong một super over sẽ không được tính. Trong các trò chơi First Class, chỉ có sixes của innings đầu tiên mới được tính.

7. Most Extras: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Tất cả các quả ném rộng, no balls, byes, leg byes và penalty runs trong trận đấu đều đếm vào kết quả cuối cùng. Nếu có điểm từ cây gậy cũng như extras từ cùng một quả ném, điểm từ cây gậy sẽ không đếm vào tổng cộng cuối cùng. Extras trong một super over sẽ không đếm. Trong các trò chơi First Class, chỉ có extras của innings đầu tiên mới được tính.

8. Match Run outs: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs đã lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Run Outs trong một super over sẽ không được tính. Trong các trò chơi First Class, chỉ có run outs của innings đầu tiên mới được tính.

9. Match Ducks: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Một “duck” được xem là người bị loại với số điểm là zero. Retired hurt không tính là một lần loại. Ducks trong một super over sẽ không được tính.

10. Match wides: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Mọi điểm đến từ một quả ném rộng, ngoại trừ penalty runs, sẽ được tính vào tổng cộng cuối cùng. Wides trong một super over sẽ không đếm.

11. Match Wickets/Stumpings/No Balls: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Retired hurt không tính là một lần loại. Super over không đếm.

12. First Innings Lead/First Innings Run Handicap bets: Cả hai innings đầu tiên phải được hoàn thành. Các quy tắc dead heat được áp dụng trong trường hợp hòa. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó.

13. Fifty/Hundred in Match: Mọi điểm từ 50 trở lên đều được tính là một fifty. Tương tự cho hundred. Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

14. Fifty/Hundred in First Innings: Mọi điểm từ 50 trở lên đều được tính là một fifty. Tương tự cho hundred. Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled trong innings đầu tiên do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, innings phải được hoàn thành, hoặc trên 200 overs, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Trong các trận đấu First Class, thị trường này chỉ áp dụng cho innings đầu tiên của mỗi đội.

15. Highest First Over: Cúp đấu đầu tiên phải được hoàn thành để cược có hiệu lực trừ khi giải quyết đã được xác định trước đó. Nếu trong over đầu tiên innings kết thúc do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, tất cả cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class, thị trường chỉ áp dụng cho innings đầu tiên của mỗi đội. Extras và penalty runs trong over cụ thể đều tính vào kết quả. Đối với giải The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả ném hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ gồm 20 overs. Tất cả các quy tắc khác vẫn giữ nguyên như các định dạng giới hạn số overs khác.

16. Highest First Partnership: Nếu đội đánh đến cuối số overs được phân công, đạt được mục tiêu hoặc tuyên bố trước khi wicket đầu tiên rơi, kết quả sẽ là tổng cộng. Đối với mục đích giải quyết, một batsman về nhà do bị thương không được tính là một wicket. Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu innings đã giảm do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Trong các trận đấu First Class, thị trường này chỉ áp dụng cho innings đầu tiên của mỗi đội.

17. Match Fours/Sixes: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Chỉ có fours/sixes được ghi từ gậy (bất kể quả ném có hợp lệ hay không) mới được tính vào tổng số fours/sixes. Overthrows, fours/sixes chạy từ tất cả các quả ném và extras không được tính. Fours ghi được trong một super over sẽ không được tính.

18. Match Extras: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Tất cả các quả ném rộng, no balls, byes, leg byes và penalty runs trong trận đấu đều tính vào kết quả cuối cùng. Nếu có điểm từ gậy cũng như extras từ cùng một lượt ném, điểm từ gậy sẽ không được tính vào tổng cuối cùng. Extras trong một super over sẽ không được tính.

19. Match run outs: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled trong cả hai innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Run outs trong một super over sẽ không được tính.

20. Highest Individual score: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Quy tắc dead heat được áp dụng.

21. Rabbit runs: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled. Số 11 được coi là người cuối cùng xuất trận, không phụ thuộc vào thứ tự đánh được tuyên bố trước đó. Nếu có hơn 11 người chơi đánh, thị trường sẽ bị vô hiệu trừ khi điều này là do thay người do chấn thương. Nếu innings được hoàn thành mà số 11 không đến crease, người đó sẽ được coi là đã ghi được 0.

22. Maximum Over in Match/Maximum Over in Innings: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số overs được lên lịch phải bowled do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước khi giảm bớt. Trong các trận đấu First Class được vẽ, cược sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Tất cả các điểm, bao gồm cả extras, đều tính vào giải quyết. Super overs không tính. Đối với giải The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả ném hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ gồm 20 overs. Tất cả các quy tắc khác vẫn giữ nguyên như các định dạng khác.

23. Top Batsman, Bowler/Man of the match: Mọi cược trên những người chơi được xác nhận không ở trong đội hình xuất phát trước khi trận đấu bắt đầu sẽ bị vô hiệu. Cược trên những người chơi được chọn trong đội hình xuất phát, nhưng không đánh/bowl sẽ được giữ lại.

24. Match Top Batsman: Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 50% số overs được lên lịch phải bowled trong cả hai innings tại thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu. Cược trên những người chơi ghi điểm nhiều nhất trong các trận đấu First Class chỉ áp dụng cho hiệp đấu đầu tiên của mỗi đội và sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Nếu một người chơi được đặt tên tại toss, nhưng sau đó bị loại bỏ do thay thế chấn thương, người chơi đó vẫn sẽ được tính, cũng như người thay thế. Nếu một batsman được thay thế sau khi thị trường đang được mở và ghi điểm cao nhất, cược trên thị trường đó sẽ bị vô hiệu, trừ khi có một quy tắc dead-heat. Khi hai hoặc nhiều người chơi ghi cùng một số điểm, quy tắc dead-heat sẽ được áp dụng. Điểm ghi được trong một super over sẽ không được tính.

25. Match Top Bowler: Kết quả của thị trường này được xác định bằng bowler có nhiều quả wickets nhất trong trận đấu. Trong các trận đấu giới hạn số overs, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 50% số overs được lên lịch phải bowled trong cả hai innings tại thời điểm đặt cược do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu. Các cược cho những bowler xuất sắc nhất trong các trận đấu First Class chỉ áp dụng cho hiệp đấu đầu tiên của mỗi đội và sẽ bị vô hiệu nếu ít hơn 200 overs đã được bowled, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Nếu một người chơi được đặt tên tại toss, nhưng sau đó bị loại bỏ vì thay thế chấn thương, người chơi đó vẫn sẽ được tính, cũng như người thay thế. Nếu một bowler được thay thế sau khi thị trường đang được mở và ghi nhiều wickets nhất, cược trên thị trường đó sẽ bị vô hiệu, trừ khi có một quy tắc dead-heat. Nếu hai hoặc nhiều bowler có cùng số wickets, bowler đã để mất ít điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu có hai hoặc nhiều bowler với cùng số wickets và điểm bị mất, quy tắc dead heat sẽ được áp dụng. Wickets ghi được trong một super over sẽ không được tính. Nếu không có bowler nào lấy wicket trong một innings thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

26. Team of Top Batsman: Các quy tắc giống như “Match Top Batsman”, với quy tắc dead-heat được áp dụng nếu điểm của người chơi xuất sắc nhất ở cả hai đội là giống nhau.

27. Team of Top Bowler: Các quy tắc giống như “Match Top Bowler”, với quy tắc dead-heat được áp dụng. Nếu không có người chơi xuất sắc nhất chính thức được công bố, thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

28. Runs off Delivery: Kết quả sẽ được xác định bằng số điểm được thêm vào tổng đội, từ quả ném được chỉ định. Đối với mục đích giải quyết, tất cả các quả bóng vi phạm đều được tính là quả ném. Ví dụ, nếu một over bắt đầu bằng một wide, thì quả ném đầu tiên sẽ được giải quyết là 1 và, mặc dù không có bóng hợp lệ nào đã được ném, quả ném tiếp theo sẽ được coi là quả ném thứ 2 cho over đó. Nếu một quả ném dẫn đến một free hit hoặc một quả ném lại free hit vì một quả ném không hợp lệ, điểm ghi được từ quả ném bổ sung không được tính. Tất cả các điểm, có từ gạt hoặc không, đều được tính vào. Ví dụ, một wide với ba điểm bổ sung được lấy tương đương với 4 điểm tổng cộng từ quả ném đó. Đối với giải The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả ném hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ gồm 20 overs. Ví dụ, nếu không có bất kỳ quả ném không hợp lệ nào, quả ném thứ 5 trong innings sẽ được hiển thị là “X điểm off quả ném thứ 5, 1st over” và quả ném thứ 6 trong innings sẽ được hiển thị là “X điểm off quả ném thứ 1, 2nd over”. Nếu có một quả ném không hợp lệ trong năm quả ném đầu tiên, quả ném thứ 6 trong innings sẽ được hiển thị là “X điểm off quả ném thứ 6, 1st over”. Tất cả các quy tắc khác giữ nguyên như các định dạng khác.

29. Runs in Over: Over cụ thể phải được hoàn thành để cược có hiệu lực trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Nếu một innings kết thúc trong một over thì over đó sẽ được coi là hoàn chỉnh trừ khi innings kết thúc vì các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trong trường hợp đó tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Nếu một over không bắt đầu vì bất kỳ lý do nào, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Extras và penalty runs trong over cụ thể đó tính vào mục giải quyết. Đối với giải The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả ném hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ gồm 20 overs. Tất cả các quy tắc khác giữ nguyên như các định dạng khác.

30. Boundary in Over: Như “Runs in Over”. Chỉ những boundary được ghi từ gạt (bất kể quả ném có hợp lệ hay không) sẽ được tính là boundary. Overthrows, tất cả run fours và extras sẽ không được tính là boundary.

31. Wicket in Over: Như “Runs in Over”. Vì mục đích giải quyết, mọi quả wicket đều được tính, bao gồm cả run outs. Một người chơi bị chấn thương không tính là một quả wicket. Nếu một người chơi rời sân vì hết thời gian hoặc rời sân, thì quả wicket được coi là đã xảy ra ở quả ném trước đó. Người chơi bị chấn thương không tính là một sự loại trừ.

32. Over Odd/Even: Như “Runs in Over”. Số 0 sẽ được coi là số chẵn.

33. Runs in Groups of Overs:

Nếu số quả ném được chỉ định không được hoàn thành, cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi đội bị loại, tuyên bố, đạt được mục tiêu hoặc quyết định giải quyết đã được xác định trước đó.

Trong các trận đấu giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu tổng số innings giảm ở bất kỳ giai đoạn nào xuống dưới 80% so với số quả ném tối đa được nêu tại thời điểm cược được đặt, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước sự giảm giờ.

34. Wickets in Groups of Overs:

Nếu số quả ném được chỉ định không được hoàn thành, cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi đội bị loại, tuyên bố, đạt được mục tiêu hoặc quyết định giải quyết đã được xác định trước đó.

Trong các trận đấu giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu tổng số innings giảm ở bất kỳ giai đoạn nào xuống dưới 80% so với số quả ném tối đa được nêu tại thời điểm cược được đặt, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước sự giảm giờ. Đối với mục đích giải quyết, nếu một batsman bị đánh giờ hoặc rời sân, thì quả wicket được coi là đã xảy ra ở quả ném trước đó. Người chơi bị chấn thương không tính là một sự loại trừ.

35. Runs in Session:

Kết quả được xác định bởi tổng số điểm được ghi trong phiên được chỉ định, không phụ thuộc vào đội nào đã ghi được chúng. Nếu ít hơn 20 quả ném được ném trong một phiên, cược sẽ bị vô hiệu trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó.

36. Innings Runs:

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch vào thời điểm cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước sự giảm giờ.

Cược đặt trên một innings tương lai sẽ vẫn hợp lệ bất kể số điểm được ghi trong bất kỳ innings hiện tại hoặc trước đó nào. Trong các trận đấu First Class không thắng, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Cược cũng sẽ bị vô hiệu trong các trận đấu First Class không thắng nếu có ít hơn 60 quả ném trong một innings chưa hoàn chỉnh, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định. Nếu một đội tuyên bố, innings đó sẽ được xem xét là đã hoàn thành vì mục đích giải quyết.

37. Innings Wickets:

Trong các trận đấu giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch vào thời điểm cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước sự giảm giờ.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Retired hurt không được tính là một sự loại trừ.

38. Innings Fours/Sixes:

Giống như Most Fours/Sixes.

39. Innings Extras/Innings Run Outs:

Giống như Most Extras.

40. Maximum Over in Innings:

Giống như Maximum Over in Match.

41. Innings Runs, Odd or Even:

Nếu innings bị hủy bỏ, bị tịch thu hoặc không có kết quả chính thức, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

42. Innings to Finish with a Boundary:

Chỉ các điểm được ghi từ cú đánh (từ bất kỳ quả ném nào – hợp lệ hoặc không hợp lệ) sẽ được tính là một đường biên. Overthrows, tất cả các cú đánh bốn chạy và các điểm extra không tính là đường biên. Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu có bất kỳ giảm số quả ném nào so với thời điểm cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu. Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc không có kết quả chính thức, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

43. Exact Runs in Innings:

Các cược sẽ được giải quyết theo kết quả chính thức. Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu có giảm số quả ném nào so với thời điểm cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu. Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc không có kết quả chính thức, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

44. Top Batsman in Innings:

Kết quả của thị trường này được xác định bởi batsman có số điểm cá nhân cao nhất trong innings của đội. Trong các trận đấu giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 50% số quả ném được lên lịch vào thời điểm cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu. Cược top batsman cho các trận đấu First Class chỉ áp dụng cho innings đầu tiên của mỗi đội và sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó. Nếu một người chơi được đặt tên tại toss, nhưng sau đó bị loại bỏ vì làm thay thế do chấn thương, người chơi đó vẫn sẽ được tính, cũng như người chơi thay thế. Nếu một batsman không đánh, nhưng đã được đặt tên trong đội hình xuất phát, cược trên người chơi đó sẽ được tính. Nếu một batsman được thay thế sau khi thị trường đang diễn ra và ghi điểm cao nhất, cược trên thị trường sẽ bị vô hiệu, trừ khi có một cuộc đua bất kỳ. Khi hai hoặc nhiều người chơi ghi cùng một số điểm, các quy tắc cuộc đua bất kỳ sẽ áp dụng. Điểm được ghi trong một super over sẽ không được tính.

45. Top Bowler in Innings:

Kết quả của thị trường này được xác định bởi bowler có số lượng wicket cá nhân cao nhất trong một innings cá nhân.

Trong các trận đấu giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 50% số quả ném được lên lịch vào thời điểm cược được đặt do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu.

Các cược top bowler cho các trận đấu First Class chỉ áp dụng cho innings đầu tiên của mỗi đội và sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định trước đó.

Nếu một người chơi được đặt tên tại toss, nhưng sau đó bị loại bỏ vì làm thay thế do chấn thương, người chơi đó vẫn sẽ được tính, cũng như người chơi thay thế.

Nếu một bowler không ném, nhưng đã được đặt tên trong đội hình xuất phát, cược trên bowler đó sẽ được tính.

Nếu một bowler được thay thế sau khi thị trường đang diễn ra và có số lượng wicket cao nhất, cược trên thị trường sẽ bị vô hiệu, trừ khi có một cuộc đua bất kỳ.

Nếu hai hoặc nhiều bowler có cùng số lượng wicket, bowler có số điểm conceded ít nhất sẽ là người chiến thắng.

Nếu có hai hoặc nhiều bowler có cùng số lượng wicket và số điểm conceded giống nhau, các quy tắc đua bất kỳ sẽ áp dụng.

Wickets được lấy trong một super over sẽ không được tính.

Nếu không có bowler nào lấy wicket trong một innings, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

46. Last Man Standing:

Nếu có hai hoặc nhiều batsmen không bị out sau khi kết thúc innings, người chiến thắng cho mục đích giải quyết sẽ là người cuối cùng đối diện với một quả ném (hợp lệ hoặc không hợp lệ).

Người chơi sẽ không được coi là không bị out nếu họ không còn ở trên sân khi đã rời sân do chấn thương hoặc không đánh.

Nếu có hơn 11 người chơi đánh, thị trường sẽ bị vô hiệu.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu, sau khi đặt cược, innings đã bị giảm bất kỳ cách nào do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu.

47. Batsman Runs:

Nếu batsman kết thúc innings mà không bị out, do một lý do nào đó như một quyết định, đội đạt đến cuối số quả ném được giao hoặc đội đạt đến mục tiêu của họ, điểm của anh ấy sẽ là kết quả cuối cùng.

Nếu một batsman không đánh, cược sẽ bị vô hiệu.

Nếu một batsman không ở trong đội hình xuất phát, cược sẽ bị vô hiệu.

Nếu một batsman rời sân do chấn thương, nhưng quay lại sau đó, tổng số điểm được ghi bởi batsman đó trong innings sẽ được tính.

Nếu batsman không trở lại sau này, kết quả cuối cùng sẽ là như nó đã đứng khi batsman rời sân.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định đã được xác định hoặc sẽ được xác định sau này.

Kết quả sẽ được coi là xác định nếu đường mà cược được đặt đã được vượt qua hoặc batsman bị loại bỏ.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

Điểm được ghi trong một super over sẽ không được tính.

48. Batsman Fours/Sixes:

Nếu một batsman kết thúc innings mà không bị out, do một quyết định, đội đạt đến cuối số quả ném được giao hoặc đội đạt đến mục tiêu của họ; số fours/sixes của anh ấy sẽ là kết quả cuối cùng.

Nếu một batsman không đánh, cược sẽ bị vô hiệu.

Nếu một batsman không ở trong đội hình xuất phát, cược sẽ bị vô hiệu.

Nếu một batsman rời sân do chấn thương, nhưng quay lại sau đó, tổng số fours hit bởi batsman đó trong innings sẽ được tính.

Nếu batsman không trở lại sau này, kết quả cuối cùng sẽ là như nó đã đứng khi batsman rời sân.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định đã được xác định hoặc sẽ được xác định sau này.

Kết quả sẽ được coi là xác định nếu đường mà cược được đặt đã được vượt qua hoặc batsman bị loại bỏ.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

Chỉ có fours/sixes được ghi từ cú đánh (hợp lệ hoặc không hợp lệ) sẽ được tính vào tổng số fours. Overthrows, tất cả các chạy fours và extras không được tính. Fours/sixes ghi được trong một super over sẽ không được tính.

49. Batsman Milestones:

Như ‘Batsman Runs’.

50. Method of Dismissal:

Nếu batsman được chỉ định không bị out, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

Nếu batsman được chỉ định rời sân, và không trở lại đánh sau này, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

Nếu batsman đó trở lại sau đó và bị out, cược sẽ được tính.

51. Fall of Next Wicket:

Nếu đội đánh đến cuối số quả ném được giao, đạt đến mục tiêu của họ hoặc quyết định trước khi wicket cụ thể đó rơi, kết quả sẽ là tổng cộng đã đạt được.

Với mục đích giải quyết, một batsman rời sân do chấn thương sẽ không được tính là một wicket.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, trừ khi quyết định đã được xác định hoặc sẽ được xác định sau này.

Kết quả sẽ được coi là xác định nếu đường mà cược được đặt đã được vượt qua hoặc wicket cụ thể đó rơi.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

52. Next man out:

Nếu một trong hai batsman rời sân do chấn thương hoặc batsmen ở crease khác so với những người được trích dẫn, cược đặt trên cả hai batsmen sẽ bị vô hiệu.

Nếu không có thêm wicket nào rơi, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

53. Batsman Match bet:

Các cược sẽ được giải quyết dựa trên điểm số chính thức của batsmen được chỉ định trong innings, như chi tiết ở phần “Batsman Runs” ở trên.

Trong các trận đấu giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, sau khi cược được đặt trừ khi quyết định đã được xác định trước đó.

54. Method of Next Wicket Dismissal:

Các cược sẽ được giải quyết dựa trên điểm số chính thức của các batsmen được chỉ định trong innings, như chi tiết ở phần “Batsman Runs” ở trên.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, sau khi cược được đặt trừ khi quyết định đã được xác định trước đó.

Bắt và bowled được tính trong Fielder Catch.

55. Bowler Matchbet:

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định đã được xác định.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

Cả hai cầu thủ phải được đặt tên trong đội hình xuất phát hoặc xuất hiện như một người thay thế. Nếu một trong hai không thể thực hiện, sau đó tất cả cược vẫn được giải quyết.

Wickets lấy trong một super over sẽ không được tính.

56. All-Rounder Matchbet:

Điểm được tính như sau: 1 điểm mỗi quả ném, 20 điểm mỗi wicket, 10 điểm mỗi bắt, 25 điểm mỗi stumping.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định đã được xác định.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

Cả hai cầu thủ phải được đặt tên trong đội hình xuất phát hoặc xuất hiện như một người thay thế. Nếu một trong hai cầu thủ không thể thực hiện, sau đó tất cả cược vẫn được giải quyết.

Điểm sốd được tính trong một super over sẽ không được tính.

57. Keeper matchbet:

Điểm được tính như trên.

Trong các trận giới hạn quả ném, cược sẽ bị vô hiệu nếu không thể hoàn thành ít nhất 80% số quả ném được lên lịch trong mỗi innings do các yếu tố bên ngoài, bao gồm thời tiết xấu, trừ khi quyết định đã được xác định.

Trong các trận đấu First Class hòa nhau, cược sẽ bị vô hiệu nếu chưa có ít hơn 200 quả ném, trừ khi quyết định giải quyết đã được xác định.

Cả hai cầu thủ được đặt tên là người giữ wicket trong đội hình xuất phát hoặc xuất hiện như một người thay thế, nhưng nếu vai trò chơi của họ thay đổi vì bất kỳ lý do nào, tất cả các cược vẫn sẽ được giải quyết theo hệ thống điểm số ở trên.

Điểm sốd được tính trong một super over sẽ không được tính.

58. Free Hit:

Kết quả sẽ được xác định bởi số điểm được thêm vào tổng điểm của đội từ quả ném được chỉ định.

Nếu free hit được ném lại do một quả ném không hợp lệ, số điểm được ghi từ free hit thứ hai sẽ không được tính.

Extras và penalty runs sẽ được tính vào giải quyết.

Ví dụ, nếu một quả ném rộng được ném vào quả ném tự do được chỉ định, kết quả sẽ là 1. Sau đó, một thị trường free hit khác có thể được đề xuất.

59. Race to ‘X’ Runs:

Tất cả cược sẽ được giữ nguyên, bất kể bất kỳ giảm nhẹ nào. Nếu cả hai batsman đều không đạt được số điểm cụ thể, thị trường sẽ được giải quyết là “Neither”.

60. Next to Hit Six:

Tất cả cược sẽ được giữ nguyên, bất kể bất kỳ giảm nhẹ nào. Nếu cả hai batsman đều không ghi được một quả ném sáu sau khi cược được đề xuất, thị trường sẽ được giải quyết là “Neither”. Overthrows và extras sẽ không được tính.

61. Winning Over:

Tất cả cược sẽ bị vô hiệu nếu không có kết quả chính thức. Trong các trận giới hạn quả ném, tất cả cược sẽ bị vô hiệu nếu, sau khi đặt cược, số quả ném tối đa có thể giảm giảm bất kỳ cách nào.

62. Toss Winner:

Cược sẽ bị vô hiệu nếu kết quả Toss đã biết trước khi đặt cược. Nếu không có Toss nào diễn ra, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

63. Ghi chú cho tất cả các Thị trường:

• Cầu thủ được loại/bị rút lui: Một cầu thủ bị loại sẽ được xem xét như đã rút lui, vì vậy sẽ được giải quyết như một quả ném.

• Thay thế do chấn thương: Khi một cầu thủ rời sân dưới dạng cầu thủ thay thế do chấn thương, điều này sẽ không được tính như một quả ném. Nếu cầu thủ không trở lại sau này, kết quả cuối cùng sẽ là như khi cầu thủ rời sân. Khi một cầu thủ tham gia trận đấu dưới dạng cầu thủ thay thế do chấn thương, cho mục đích giải quyết, cả họ và cầu thủ được thay thế sẽ được xem xét là đã tham gia đầy đủ trong trận đấu.

• Điểm phạt sau khi kết thúc một innings: Điểm phạt được thêm vào tổng điểm của đội sau khi bắt đầu innings của đội đối thủ sẽ không được tính vào giải quyết các thị trường ở innings trước đó.

• Đối với The Hundred, một over sẽ bao gồm 5 quả ném hợp lệ, vì vậy một innings đầy đủ sẽ được tạo ra từ 20 over. Tất cả các quy tắc khác giữ nguyên như các định dạng giới hạn quả ném khác.

F. Premium Tennis:

1. Trong trường hợp mặc định, rút lui hoặc walkover của bất kỳ người chơi nào, tất cả các cược chưa quyết định đều bị xem là vô hiệu.

2. Trong trường hợp có bất kỳ trễ nào (mưa, tối…) tất cả các thị trường vẫn chưa giải quyết và giao dịch sẽ tiếp tục ngay khi trận đấu tiếp tục.

3. Nếu trọng tài trao điểm phạt, tất cả các cược cho trận đấu đó sẽ được xem là hợp lệ.

4. Trong trường hợp một trận đấu kết thúc trước khi một số điểm/game nhất định được hoàn thành, tất cả các thị trường liên quan đến điểm/game đó sẽ được xem là vô hiệu.

5. Nếu các thị trường vẫn mở với tỷ số không chính xác có ảnh hưởng lớn đến giá, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa cược.

6. Nếu người chơi/đội được hiển thị không chính xác, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa cược.

7. Nếu một người chơi rút lui, tất cả các thị trường chưa quyết định đều được xem xét là vô hiệu.

8. Nếu một trận đấu kết thúc bằng cách chơi tie-break như là set quyết định trong định dạng Bo3, nó sẽ được coi là set thứ 3.

9. Mỗi tie-break hoặc Match tie-break được tính là 1 game.

G. Premium Soccer

1. Nếu một trận đấu không tuân thủ định dạng được chấp nhận chung (ví dụ: thời gian kỳ lạ, thủ tục đếm, định dạng của trận đấu vv); chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ thị trường nào.

2. Nếu quy tắc hoặc định dạng của một trận đấu khác biệt từ quy tắc chấp nhận của chúng tôi, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ thị trường nào.

3. Tất cả các thị trường chỉ được xem xét trong thời gian thông thường trừ khi có quy định khác.

4. Nếu một trận đấu không hoàn thành hoặc không được chơi (ví dụ: qua loại, gián đoạn, rút lui, thay đổi trong bảng đấu vv), tất cả các thị trường chưa quyết định đều được xem xét là vô hiệu.

5. Trong trường hợp không có quy định nào bao phủ vấn đề này, chúng tôi có quyền đưa ra quyết định trên cơ sở cá nhân và dựa trên công bằng.

6. Thị trường chung cuộc được xem xét là All In Run Or Not và do đó sẽ được giải quyết là mất nếu lựa chọn không tham gia sự kiện. Áp dụng quy tắc Dead Heat.

7. Khi đặt cược trên Asian Handicap trong thời gian thực, kết quả Scoreline của trận đấu được xem xét là 0:0 tại thời điểm đặt cược. Điều này chỉ áp dụng cho bóng đá và eSoccer.

8. Trọng tài trợ lý video (VAR) – Nếu chúng tôi đã giải quyết một cược và, do một quyết định VAR sau này, trở nên rõ ràng rằng quyết định đó là không chính xác, chúng tôi có quyền đảo ngược quyết định đó (miễn là quyết định VAR xảy ra trước khi trận đấu kết thúc hoặc khung thời gian liên quan đến cược). Các cược được đặt giữa sự kiện dẫn đến xem xét VAR và quyết định VAR liên quan sẽ được coi là vô hiệu trừ khi xem xét VAR (và quyết định sau đó) cuối cùng không thay đổi quyết định của trọng tài trên sân hoặc xem xét VAR (và quyết định sau đó) đã thay đổi quyết định của trọng tài trên sân nhưng không có ảnh hưởng quan trọng đối với cược.

9. Những Điều Khoản và Điều Kiện này có thể được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ để phục vụ mục đích thông tin và tiện lợi cho người chơi. Phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý duy nhất của mối quan hệ giữa quý khách và chúng tôi, và trong trường hợp có sự khác biệt liên quan đến bản dịch bất kỳ, phiên bản tiếng Anh của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên.

10. Thời Gian Cược và Gián Đoạn:

Tất cả các thị trường (ngoại trừ giờ nghỉ giải lao, hiệp đầu tiên, hiệp phụ và loạt sút luân phiên) chỉ được xem xét trong thời gian chơi bình thường trừ khi có thông báo khác.

Nếu trận đấu bị gián đoạn và tiếp tục trong vòng 48 giờ sau cú sút đầu tiên, tất cả cược còn mở sẽ được giải quyết với kết quả cuối cùng. Nếu không, tất cả cược chưa quyết định sẽ được coi là hủy bỏ (cược có thể bị hủy trước khi 48 giờ đã qua).

90 Phút Thường: Các thị trường dựa trên kết quả vào cuối thời gian chơi 90 phút theo lịch trình trừ khi có thông báo khác. Điều này bao gồm thời gian thêm do chấn thương hoặc gián đoạn nhưng không bao gồm thêm giờ, thời gian dành cho loạt sút phạt hay bàn thắng vàng.

Trong trường hợp khoảng thời gian không bình thường (ví dụ, 3 đợt mỗi đợt 30 phút), cược sẽ được giữ nguyên miễn là tổng thời gian quy định của trận đấu nằm giữa 45 phút và 120 phút.

Nếu bàn thắng được ghi ngay sau khi cược được chấp nhận, thì cược sẽ vẫn còn hiệu lực.

11. Quy Định Giải Quyết và Hủy Bỏ:

Nếu thị trường vẫn còn mở khi sự kiện sau đã xảy ra: bàn thắng, thẻ đỏ hoặc vàng-đỏ và phạt đền, quyền hủy cược được dự trữ.

Trong trường hợp trận đấu bị bỏ cuộc trước khi hoàn thành 90 phút chơi, tất cả các thị trường sẽ được coi là hủy bỏ.

Nếu thị trường được mở với một thẻ đỏ thiếu hoặc không chính xác, quyền hủy cược được dự trữ.

Nếu tỷ lệ cược được đề xuất với thời gian trận đấu không chính xác (hơn 5 phút), quyền hủy cược được dự trữ.

Nếu điểm số sai, tất cả các thị trường sẽ được hủy bỏ cho thời gian khi điểm số không chính xác được hiển thị.

Nếu một trận đấu bị gián đoạn hoặc hoãn và không tiếp tục trong vòng 48 giờ sau ngày sút đầu tiên, cược sẽ được coi là vô hiệu.

Nếu tên đội hoặc loại đội được hiển thị không chính xác, quyền hủy cược được dự trữ.

12. Hủy Bỏ Trận Đấu – Trực Tiếp:

Trận đấu chính thức bị bỏ cuộc trước khi hoàn thành 90 phút chơi sẽ được coi là vô hiệu trừ những vé kết quả đã được xác định trước thời điểm bỏ cuộc.

Trận đấu giao hữu bị bỏ cuộc trước khi hoàn thành 80 phút chơi sẽ được coi là vô hiệu trừ những vé kết quả đã được xác định trước thời điểm bỏ cuộc.

13. Thị Trường Thẻ Phạt:

Thẻ vàng tính là 1 thẻ và thẻ đỏ hoặc vàng-đỏ tính là 2. Thẻ vàng thứ 2 dẫn đến thẻ đỏ không được tính. Do đó, một cầu thủ không thể gây ra hơn 3 thẻ.

Quyết định sẽ được thực hiện dựa trên tất cả bằng chứng có sẵn về các thẻ được hiển thị trong 90 phút chơi bình thường. Thẻ được hiển thị sau trận đấu sẽ không được xem xét.

Các thẻ đối với những người không phải là cầu thủ (những cầu thủ đã bị thay thế, quản lý, cầu thủ trên băng ghế dự bị) không được tính.

14. Thị Trường Điểm Thẻ Phạt:

Thẻ vàng tính là 10 điểm và thẻ đỏ hoặc vàng-đỏ tính là 25.

Thẻ vàng thứ 2 dẫn đến thẻ đỏ không được tính. Do đó, một cầu thủ không thể gây ra hơn 35 điểm thẻ.

Quyết định sẽ được thực hiện dựa trên tất cả bằng chứng có sẵn về các thẻ được hiển thị trong 90 phút chơi bình thường.

Các thẻ được hiển thị sau trận đấu sẽ không được xem xét.

Thẻ cho những người không phải là cầu thủ (những cầu thủ đã được thay thế, quản lý, cầu thủ trên băng ghế dự bị) không được tính.

15. Thị Trường Góc:

Các phạt góc được công nhận nhưng không được thực hiện không được tính.

16. Người Ghi Bàn Tiếp Theo:

Bàn thắng tự ghi không được xem xét cho mục đích giải quyết Người Ghi Bàn Tiếp Theo và được bỏ qua.

Tất cả những người chơi tham gia trận đấu từ lúc bắt đầu hoặc bàn thắng trước đó đều được xem xét là người chơi. Tất cả những người chơi hiện đang tham gia sẽ được liệt kê.

Nếu vì bất kỳ lý do nào đó một người chơi không được liệt kê ghi bàn, tất cả các cược trên những người chơi được liệt kê vẫn còn hiệu lực.

Thị trường sẽ được giải quyết dựa trên video insert và thống kê do Hiệp hội Báo chí cung cấp trừ khi có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng những số liệu này không chính xác.

17. Người Ghi Bàn Bất Kỳ Lúc Nào:

Bàn thắng tự ghi không được xem xét cho mục đích giải quyết Người Ghi Bàn Bất Kỳ Lúc Nào và được bỏ qua.

Tất cả những người chơi tham gia trận đấu đều được xem xét là người chơi. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó một người chơi không tham gia trận đấu, tất cả các cược liên quan đến người chơi đó sẽ được xem xét là vô hiệu.

Nếu một trận đấu không kết thúc trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu ban đầu, tất cả các cược đều được coi là vô hiệu, ngay cả đối với những người chơi đã ghi bàn.

Thị trường sẽ được giải quyết dựa trên video insert và thống kê do Hiệp hội Báo chí cung cấp trừ khi có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng những số liệu này không chính xác.

18. Thị Trường Khoảng Thời Gian:

Thị trường sẽ được giải quyết dựa trên thời gian ghi bàn được thông báo bởi TV. Nếu điều này không khả dụng, thời gian theo đồng hồ trận đấu sẽ được xem xét.

Các thị trường ghi bàn sẽ được giải quyết dựa trên thời gian bóng vượt qua đường biên và không phải là thời gian thực hiện cú sút.

Các thị trường khoảng thời gian phạt góc sẽ được giải quyết dựa trên thời gian phạt góc được thực hiện và không phải là thời gian phạt góc được thực hiện hoặc được công nhận.

Các thị trường khoảng thời gian thẻ phạt sẽ được giải quyết dựa trên thời gian thẻ được hiển thị và không phải là thời gian vi phạm được thực hiện.

Việc việt cờ sẽ được giải quyết dựa trên thời gian trọng tài đưa ra quyết định. Quy tắc này sẽ được áp dụng trong bất kỳ tình huống trợ lý trọng tài video (VAR) nào.

19. Loại Bàn Thắng Tiếp Theo:

– Phạt Góc: Bàn thắng phải được ghi trực tiếp từ cú đá phạt hoặc phạt góc để được xem xét là bàn thắng từ phạt góc. Các cú sút bị chệch đều được tính, miễn là người đá phạt hoặc đá góc được công nhận là người ghi bàn.

– Phạt Đền: Bàn thắng phải được ghi trực tiếp từ quả phạt đền. Những bàn thắng sau khi bóng nảy ra khỏi quả phạt đền đã bị lạc lõng sẽ không được tính.

– Bàn Thắng Tự Ghi: Nếu bàn thắng được công bố là bàn thắng tự ghi.

– Bàn Thắng Bằng Đầu: Người ghi bàn phải có tiếp xúc cuối cùng với bóng bằng đầu.

– Bàn Thắng Bằng Chân: Bàn thắng phải được ghi bằng bất kỳ phần nào của cơ thể ngoại trừ đầu và các loại khác không được áp dụng.

– Không Có Bàn Thắng: Nếu không có bàn thắng nào được ghi.