Pháp lý | Chính sách Riêng tư

1.1.Riêng tư

123DZO cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Chính sách Riêng tư này giúp quý khách hiểu thông tin chúng tôi thu thập khi quý khách sử dụng dịch vụ, tại sao chúng tôi thu thập thông tin và cách chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập. Vui lòng lưu ý rằng Chính sách Riêng tư sẽ được thống nhất giữa quý khách và 123DZO (‘Chúng tôi’, ‘Chúng ta’ tùy vào ngữ cảnh). Chính sách Riêng tư này là một phần tích hợp của Điều khoản và Điều kiện của 123DZO. Chúng tôi có thể định kỳ thay đổi Chính sách Riêng tư và sẽ thông báo cho quý khách về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên các nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị quý khách xem xét lại Chính sách Riêng tư này 1 cách thường xuyên.

1.2.Thông tin Đã Thu Thập

Chúng tôi xem xét thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên và họ đệm, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ vật lý khác, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin liên quan khác là Thông tin Cá nhân (‘Thông tin Cá nhân’). Quý khách có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân khi quý khách sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin như: thông tin liên lạc (bao gồm số điện thoại), thông tin vận chuyển, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, sở thích sử dụng trang web và phản hồi về Dịch vụ. Thông tin này được chúng tôi lưu trữ trên các máy chủ tại các địa điểm khác nhau từ thời gian này đến thời gian khác và nơi khác từ thời gian này đến thời gian khác. Khi quý khách tương tác với các dịch vụ, máy chủ của chúng tôi duy trì một nhật ký hoạt động duy nhất dành riêng cho quý khách, thu thập một số thông tin quản trị và giao thông bao gồm địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, trang web đã truy cập, ngôn ngữ sử dụng, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt sử dụng. Thông tin này là thiết yếu cho việc cung cấp và chất lượng của dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập Thông tin Cá nhân về quý khách mà không có sự chấp thuận của quý khách.

1.3.Phương Tiện Thu Thập và Xử Lý Dữ Liệu

Chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu như đã thảo luận ở trên và nhận Thông tin Cá nhân về quý khách khi quý khách cung cấp thông tin đó thông qua các dịch vụ hoặc các giao tiếp và tương tác khác trên trang web của 123DZO. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và từ danh sách khách hàng được hợp pháp nhận từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xử lý giao dịch trực tuyến của quý khách và duy trì tài khoản của quý khách. Chúng tôi sẽ có quyền truy cập mọi thông tin quý khách cung cấp cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử bên thứ ba đó và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân theo như quy định trong Chính sách Riêng tư này dưới đây. Thông tin này chỉ sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba bên ngoài công ty theo quy định trong Chính sách Riêng tư này. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với những nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp trực tuyến bảo vệ quyền riêng tư của quý khách.

1.4. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ khách hàng, thực hiện các kiểm tra bảo mật và xác minh danh tính cần thiết, xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của bạn, hỗ trợ bạn tham gia các khuyến mãi của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể và cho bất kỳ mục đích khác liên quan đến hoạt động của Dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác được chọn cẩn thận (bao gồm bất kỳ bên nào có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với họ).

Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng bởi chúng tôi để cung cấp cho bạn: (1) các ưu đãi quảng bá và thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và (2) các ưu đãi quảng bá và thông tin về sản phẩm và dịch vụ của đối tác của chúng tôi, nhằm mục đích mở rộng phạm vi các sản phẩm được cung cấp và cải thiện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ bạn thông qua cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Tham gia vào những cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tùy ý và bạn có quyền quyết định có tiết lộ thông tin đó hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như tên, địa chỉ liên lạc và số điện thoại) và thông tin dân số (như mã zip hoặc mã bưu điện hoặc tuổi). Bằng cách chấp nhận bất kỳ giải thưởng hoặc thắng lợi nào từ chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng tên của bạn cho mục đích quảng cáo và khuyến mãi mà không có thêm bất kỳ đền bù nào, trừ khi bị cấm theo luật. Trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin quảng bá, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại) để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm cá cược trực tuyến khác (bao gồm poker trực tuyến, sòng bạc, cá cược, backgammon) và các sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba được chọn cẩn thận bởi chúng tôi.

1.5. Các Thông Báo Loại Trừ Cụ Thể

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu cần phải làm như vậy theo luật pháp, hoặc nếu chúng tôi tin rằng, với tinh thần lương tâm tốt, hành động như vậy là cần thiết để: (1) tuân thủ bất kỳ quy trình pháp lý nào được đưa ra cho chúng tôi, bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của chúng tôi hoặc trong các trường hợp chúng tôi phải tuân thủ một nghĩa vụ pháp lớn tương tự; (2) bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc (3) hành động để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc của cộng đồng. Nếu, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, bạn bị phát hiện đã gian lận hoặc cố ý lừa đảo chúng tôi, công ty, hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc thao túng trò chơi hoặc gian lận thanh toán, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đang có hành vi thanh toán gian lận, bao gồm việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp, hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm bất kỳ thanh toán đảo ngược hoặc giao dịch bất hợp pháp nào khác, bao gồm rửa tiền), chúng tôi giữ quyền chia sẻ thông tin này (cùng với danh tính của bạn) với các trang web cá cược trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, cơ quan phù hợp và cơ quan chính phủ có liên quan. (4) Vì mục đích nghiên cứu về phòng chống nghiện. Trong trường hợp này, dữ liệu có thể được làm ẩn danh và chuyển giao cho các tổ chức tương ứng.

1.6. Quyền Truy Cập

Bạn có thể ‘từ chối’ nhận bất kỳ thông báo quảng cáo nào bằng cách chọn từ chối thông qua cài đặt tài khoản có sẵn trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc trong email bạn nhận từ chúng tôi, hoặc bất cứ lúc nào bằng cách gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi tại Dịch vụ Khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn: 1) muốn xác nhận độ chính xác của Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn; 2) muốn cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn; và/hoặc 3) có bất kỳ khiếu nại nào về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ (1) cập nhật mọi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp bạn chứng minh sự cần thiết cho những thay đổi đó hoặc (2) đánh dấu bất kỳ thông tin nào để ngăn chặn việc sử dụng trong tương lai cho mục đích tiếp thị. Để tránh nghi ngờ, không có điều gì trong Chính sách Quyền Riêng tư này sẽ ngăn chặn chúng tôi giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn nếu chúng tôi phải làm như vậy theo luật pháp.

1.7. Sự Đồng Thuận với Việc Sử Dụng Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện Tử

Để chơi các trò chơi có tiền thật trên dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần gửi tiền và nhận tiền từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch tài chính như vậy. Bằng cách chấp nhận Chính sách Quyền Riêng tư này, bạn rõ ràng đồng thuận với Thông tin Cá nhân cần thiết cho việc xử lý các giao dịch này, bao gồm, nếu cần thiết, việc chuyển giao thông tin ra khỏi quốc gia của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các hệ thống thanh toán bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

1.8. Sự Đồng Thuận với Đánh Giá Bảo Mật

Chúng tôi giữ quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất cứ lúc nào để xác nhận dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp và xác minh việc sử dụng dịch vụ và các giao dịch tài chính của bạn để phát hiện các vi phạm tiềm ẩn trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi và theo luật pháp có liên quan. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và do đó đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba để xác minh thông tin bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nếu cần thiết, việc chuyển giao thông tin ra khỏi quốc gia của bạn. Đánh giá bảo mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn vào việc đặt một bản báo cáo tín dụng và/hoặc xác minh thông tin bạn cung cấp so với các cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. Ngoài ra, để hỗ trợ các đánh giá bảo mật này, bạn đồng ý cung cấp thông tin hoặc tài liệu mà chúng tôi có thể yêu cầu.

1.9. Bảo Mật

Chúng tôi nhận thức sự quan trọng của bảo mật và các kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất cả Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn trong một cơ sở dữ liệu được mã hóa và được bảo vệ bằng mật khẩu nằm trong mạng an toàn của chúng tôi đằng sau phần mềm tường lửa hiện đại và hoạt động. (Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL). Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật đủ.

1.10. Bảo Vệ Trẻ Em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho hoặc được hướng tới những người dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi pháp luật tương ứng trong quốc gia/territory của họ). Bất kỳ người nào cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi thông qua bất kỳ phần nào của dịch vụ đều cho chúng tôi biết rằng họ đã đủ 18 tuổi (hoặc độ tuổi pháp luật tương ứng trong quốc gia/territory của họ) hoặc lớn hơn. Chính sách của chúng tôi là phát hiện những nỗ lực của trẻ em để truy cập dịch vụ của chúng tôi, điều này có thể bao gồm việc khởi động một đánh giá bảo mật. Nếu chúng tôi nhận thức rằng một trẻ em đã cố gắng hoặc đã gửi thông tin cá nhân qua dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chấp nhận thông tin đó và sẽ thực hiện các biện pháp để xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

1.11. Chuyển Giao Quốc Tế

Thông tin cá nhân được thu thập trên các dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các liên kết, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi duy trì cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn rõ ràng đồng ý với bất kỳ chuyển giao thông tin nào ra khỏi quốc gia của bạn (bao gồm cả đến các quốc gia có thể không được đánh giá là có luật quyền riêng tư đủ). Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các đối tác, liên kết và nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quyền riêng tư của chúng tôi bất kể vị trí của họ.

1.12. Cookies Thông Tin Đặt Trên Thiết Bị Của Bạn

Khi truy cập dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Thông tin này được gọi là cookies, là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web để ghi lại sở thích của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng đối tượng chia sẻ cục bộ hoặc ‘flash cookies’. ‘Flash cookies’ tương tự như cookies trình duyệt. Chúng cho phép chúng tôi ghi nhớ thông tin về lượt truy cập của bạn trên các trang của chúng tôi. Không cookies hoặc flash cookies có thể được sử dụng để truy cập hoặc sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng những phương thức này để theo dõi việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cookies giúp chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và làm cho trang web trở nên dễ sử dụng và/hoặc phù hợp hơn với bạn. Chúng tôi sử dụng cả flash cookies và cookies của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo phù hợp và mong muốn hơn cho bạn.

Cookies Cần Thiết

Cookies cần thiết là quan trọng để cho phép người dùng di chuyển quanh một trang web và sử dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của trang web hoặc thực hiện giao dịch tài chính. Mà không có những cookies này, chúng tôi sẽ không thể làm cho trang web của chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả.

Trong Quá Trình Đăng Ký:

Các cookie sử dụng trong quá trình đăng ký lưu trữ thông tin được thu thập tại thời điểm đó. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc nhận diện bạn như một khách hàng, giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ bạn cần. Ngoài ra, dữ liệu này có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về sở thích trực tuyến của bạn và nâng cao trải nghiệm tổng thể của bạn trên các nền tảng của chúng tôi.

Trên Trang Web Của Chúng Tôi:

Đối với khách truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng nhiều loại cookie khác nhau:

Cookie Dựa Trên Phiên: Được phân bổ cho máy tính của bạn trong thời gian bạn truy cập trang web, những cookie này giúp điều hướng nhanh chóng. Nếu bạn là một khách hàng đã đăng ký, chúng giúp cung cấp thông tin phù hợp với bạn. Loại cookie này tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie Kéo Dài: Những cookie này ở lại trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể, được đặt cho mỗi cookie. Cookie Flash cũng thuộc loại này.

Cookie Phân Tích: Loại này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập trang web của chúng tôi, cung cấp thông tin về cách khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này quan trọng để cải thiện cách làm việc của trang web chúng tôi, đảm bảo bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Trong khi hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối chúng.

Cookie Flash:

Để ngăn chặn việc sử dụng cookie Flash, bạn có thể điều chỉnh cài đặt Flash Player của mình. Bảng Quản lý Cài đặt của Flash Player cho phép bạn quản lý các ưu tiên của mình. Để không cho phép cookie Flash từ tất cả nội dung của bên thứ ba, hãy chuyển đến bảng ‘Cài đặt Lưu Trữ Toàn Cầu’ của Bảng Quản lý Cài đặt và bỏ chọn hộp kiểm có nhãn ‘Cho phép nội dung Flash của bên thứ ba lưu thông tin trên máy tính của bạn’, sau đó đóng Bảng Quản lý Cài đặt. Hoặc, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt cho các trang web cụ thể bạn truy cập thông qua bảng ‘Cài đặt Lưu Trữ Trang Web’, cũng được tìm thấy trong Bảng Quản lý Cài đặt.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ của Flash Player hoặc trình duyệt web cũ, Bảng Quản lý Cài đặt có thể không khả dụng đối với bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn cập nhật Flash Player và trình duyệt của mình đến các phiên bản mới nhất. Hãy lưu ý rằng nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không trải qua tất cả các tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi.

1.13. Thực Hành Của Bên Thứ Ba

Chúng tôi không thể đảm bảo bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho bất kỳ trang web trực tuyến của bên thứ ba nào liên kết đến hoặc từ dịch vụ, hoặc bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào quản lý chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hoặc bất kỳ chương trình nào khác, vì những trang web trực tuyến của bên thứ ba này thuộc sở hữu và vận hành độc lập từ chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi những bên thứ ba này đều tuân theo chính sách bảo mật, nếu có, của bên thứ ba đó.

1.14. Tuyên Bố Pháp Lý

Dịch vụ hoạt động “NHƯ LÀ” và “NHƯ CÓ SẴN” mà không chịu trách nhiệm về bất kỳ loại nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính phức tạp và thay đổi liên tục của công nghệ và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo và cũng không tuyên bố rằng có sự hiệu suất không lỗi liên quan đến quyền riêng tư của Thông Tin Cá Nhân của bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, tình cờ, phạt nhục hoặc trừng phạt nào liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân đó.

1.15. Sự Cho Phép Của Chính Sách Bảo Mật

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Đây là toàn bộ và duy nhất Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và nó thay thế bất kỳ phiên bản trước đó nào. Chính Sách Bảo Mật này nên được đọc cùng với Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi và bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác được đăng trên các nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể định kỳ thay đổi Chính Sách Bảo Mật này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản được sửa đổi trên các Nền tảng của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách Bảo Mật này đều đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại Chính Sách Bảo Mật này thường xuyên..

1.16. Các Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác, nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và không được bao gồm trong Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn truy cập các trang web khác bằng cách sử dụng các liên kết được cung cấp, người quản lý của những trang web này có thể thu thập thông tin từ bạn, và thông tin đó sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo mật của họ, có thể khác với của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chỉ có người quản lý của những trang web này mới chịu trách nhiệm về chức năng hoặc các lỗi có thể xảy ra trên các trang web liên kết.